Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit i Universitetit Bujqësor të Tiranës

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe i Ushqimit u krijua ne 27.07.2007, më Vendimin e Keshillit të Ministrave për ndarjen e Fakultetit të Bujqësisë dhe krijimin e tre fakulteteve të reja në UBT”, mbi bazën e Departamentit të Teknologjisë Agroushqimore, krijuar në vitin 1998 (Fakulteti i Bujqësisë), që përfshinte Seksionin e Kimisë dhe Biologjisë, të ardhur nga shkrirja e Departamentit Nderfakultetor të Universitetit Bujqësor të Tiranës.

Edukimi në Shkencat dhe Teknologjine Ushqimore (ShTU) në Universitetin Bujqesor të Tiranës ka filluar në vitet 1960.