Jump to content

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit i Universitetit Bujqësor të Tiranës

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit u krijua më 1 nëntor 1951 si Institut i Lartë Bujqësor (ILB) në Tiranë. Ofron lëndë dhe njohuri si: parashikimi i burimeve ushqimore, zhvillimi i qëndrueshëm i bujqësisë, mbrojtja dhe rigjenerimi i burimeve, përdorimi racional i burimeve prodhuese, sigurimi i produkteve ekologjikisht të pastra, dhe siguria ushqimore.