Fehmi Rexhepi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
Fehmi Rexhepi.jpg

Fehmi Rexhepi Prof. Dr. - Historian, profesor.

Biografia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Fehmi Vesel Rexhepi (1945) Historian, profesor. Lindi ne Pogragjë të Gjilanit. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, kurse Normalen ne Gjilan (1965). Kreu studimet në degën e historisë në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës (UP) (1971), ku më pas kreu edhe studimet pasuniversitare dhe mbrojti disertacionin e doktoratës (1983). Punoi disa vjet në arsim në Pogragjë, në Prishtinë dhe në Gjilan. Nga viti 1978 ishte punonjës shkencor në Institutin e Historisë në Prishtinë. Në kohën e diferencimeve ideopolitike u përndoq nga pushteti i atëhershëm dhe iu ndalua botimi (1981-1990). Në periudhën 1995-2000 ishte drejtor i Institutit të Historisë, kryeredaktor i revistës ‘Kosova’, ndërsa nga viti 2003 zgjidhet mësimdhënës në Fakultetin e Edukimit të UP-së dhe pedagog i jashtëm në Universitetin e Tetovës (2003-2005). Është autor i monografive ‘Gjilani me rrethinë gjatë luftës së dytë botërore’ (1998), ‘Kronikë e shqiptarëve’ (2000, botuar edhe në frëngjisht). Është dhe bashkautor i një sërë tekstesh mësimore të historisë për shkollat fillore dhe të mesme nga klasa IV deri në klasën XII të botuara në Tiranë dhe Prishtinë. Botoi edhe një numër artikujsh dhe kontributesh shkencore në revista brenda dhe jashtë vendit. Është kryetar i Lidhjes së Historianëve të Kosovës ‘Ali Hadri’ nga viti 2006. Ishte deputet i Parlamentit të Republikës së Kosovës në dy legjislatura (1992 dhe 1998).

Burimi: Fjalor Enciklopedik i Kosovës – II – L-ZH, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë 2018.

Veprimtaria krijuese[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Monografi të botuara:[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

• Gjilani me rrethinë gjatë Luftës së Dytë Botërore, Prishtinë 1998;

• Chronique des Albanais, Lozanë, nëntor 2000;

• Historia e Shqipërisë dhe shqiptarëve, Prizren 2001 (bashkautor

Punime të botuara në Revista Shkencore:[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

• Sistemi i pushtimit në Gjilan e rrethinë 1941-1944, “Kosova”, nr.7, Prishtinë, 1978;

• PKJ në anën e Moravës 1919-1941, “Përparimi”, nr.2, Prishtinë, 1979;

• BRKJ në Gjilan e rrethinë më 1919-1945, “Kosova”, nr.8, Prishtinë, 1979;

• Lëvizja Nacionalçlirimtare në Gjilan e rrethinë më 1941, Vjetari i Arkivit të Kosovës (numër jubilar), 1981;

• PKJ në Gjilan e rrethinë 1941-1945, “Kosova”, nr. 11, Prishtinë, 1982;

• Gjilani dhe rrethina më 1941, “Përparimi” nr. 5, Prishtinë, 1982;

• Lëvizja socialiste – komuniste në Gjilan dhe rrethinë deri më 1920, “Kosova”, nr. 17, Prishtinë, 1988;

• Teror i žrtve naroda Kosova 1941-1945, Kosovo žrtva, “Viktimologija, (Časopis za pitanja stradanja ljudi), god. II, br.1 – 2, Zagreb, 1991;

• Gjenocidi mbi shqiptarët jgatë Luftës së Dytë Botërore, Gjurmime Albanologjike, SSHH, nr.22, Prishtinë, 1992;

• Kontributi i Idriz Seferit në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare, Gjurmime Albanologjike, SSHH, nr. 23, Prishtinë, 1993;

• The struggle of the Albanians of Kosova and other areas of the former Yugoslavia for self-determinaton and national unification during warld war II, Kosova historical, political review 2, Tirana, 1993;

• Lufta e shqiptarëve të Kosovës dhe viseve të tjera në ish-Jugosllavi për vetëvendosje dhe bashkim kombëtar gjatë Luftës së Dytë Botërore, Kosova, revistë historiko-politike, nr.2, Tiranë-Prishtinë 1994;

• Kosova 1878-1995, albanichen – Shqipëria, Insbruk, 1996;

• Kaçaniku dhe rrethina gjatë Luftës së Dytë Botërore, Kosova, nr. 18-19, Prishtinë, 1996;

• Rikolonizimi i Kosovës – ndërtimi i kibuceve në tokat e shqiptarëve, 1990-1995, Kosova, nr. 6, Tiranë, 1997;

• The colonization of Kosova after the abrogation of its autonomy by Serbia (1990-1995), “Kosova” (Historical Political Review), nr.6, Tirana, 1997;

• Lufta e shqiptarëve të Kosovës dhe të viseve të tjera në ish-Jugosllavi për vetëvendosje e bashkim kombëtar gjatë Luftës së Dytë Botërore, Çështja e Kosovës një problem historik dhe aktual, Tiranë, 1996;

• The struggle of the Albanians of Kosova and other areas of the former Yugoslavia for self-determination and national unification during world war II, The Kosova issue-a historic and current problem, Tirana, 1996;

• Rikolonizimi i Kosovës në vitet 1990-1995, Dëbimet e shqiptarëve dhe kolonizimi i Kosovës, (1877-1995), Prishtinë, 1997;

• Re-colonization of Kosova – Erection of Kibbutzes an Albanians, Land 1990-1995, Expulsions of Albanians and colonization of Kosova, Prishtina, 1997;

• A document that proves genocide, “Kosova”, 7 (Historical Political Review, Tirana, 1999;

• Dokumenti që dëshmon gjenocidin, “Kosova”, Revistë historiko-politike nr. 7, Prishtinë, 1999;

• Aspekte ekonomike, shoqërore dhe politike të Gjilanit me rrethinë deri në vitin 1941, Kosova, nr. 20-21, Prishtinë, 1998-1999;

• Gjergj Kastrioti – Skënderbeu dhe epoka e tij, Kosova, nr.20-21, Prishtinë, 1998-1999;

• Gjendja aktuale e studimeve të historisë sot, Pozita e shkencave shoqërore në Kosovë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë 2001;

• Kosova në vitet e Luftës së Dytë Botërore, “Studime Historike” 1-2, Tiranë 2005.

• LNDSH në anamoravë 1945-1947, në E Djathta Shqiptare, Prizren-Shkodër, 2005

• Qëndrimi i PKSH-së ndaj Kosovës gjatë Luftës së Dytë Botërore, në E Djathta Shqiptare, Prizren, 2006

Punime shkencore në dorëshkrim:[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

• Gjilani me rrethinë më 1941;

• Gjenocidi serb ndaj shqiptarëve gjatë Luftës së Dytë Botërore;

• Personalitete iliro-shqiptare nga antika deri më sot (bashkautor

Bashkautor në tekstet shkollore:[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

• Historia e popullit shqiptar për shkollat e mesme, Libri Shkollor, Tiranë, 1994;

• Historia e popullit shqiptar për shkollat e mesme, ETMM, Prishtinë 1996;

• Historia e popullit shqiptar për shkollat tetëvjeçare, Libri Shkollor, Tiranë, 1995;

• Historia për klasën VIII të shkollës fillore, ETMM i Kosovës, Prishtinë, 1996;

• Historia për klasën e parë të shkollave profesionale, ETMM i Kosovës, Prishtinë, 1997;

• Të njohim historinë e popullit tonë 4, për klasën IV të shkollës fillore, Libri Shkollor, 1999;

• Historia e popullit shqiptar për klasën II të shkollave të mesme profesionale, ETMM i Kosovës, Prishtinë, 2001;

• HISTORIA 9, Shtëpia botuese Libri Shkollor, Prishtinë, 2003;

• HISTORIA 10, Gjimnazi i përgjithshëm dhe Gjimnazi i shkencave shoqërore, (dispensë), shtëpia botuese “Dukagjini”, Prishtinë, 2003;

• HISTORIA 10, Gjimnazi matematikë-informatikë dhe Gjimnazi i shkencave natyrore (dispensë), shtëpia botuese “Dukagjini”, Prishtinë, 2003;

• HISTORIA 6, shtëpia botuese Libri Shkollor, Prishtinë, 2004;

• USHTROJMË SË BASHKU, FLETORE PUNE 6, shtëpia botuese Libri Shkollor, Prishtinë, 2004;

• HISTORIA 10, Gjimnazi i përgjithshëm dhe Gjimnazi i shkencave shoqërore, Shtëpia botuese Libri Shkollor, Prishtinë, 2004;

• HISTORIA 10, Gjimnazi matematikë-informatikë dhe Gjimnazi i shkencave natyrore, Shtëpia botuese Libri Shkollor, Prishtinë, 2004;

• HISTORIA 11, Gjimnazi i gjuhëve, Shtëpia botuese Libri Shkollor, Prishtinë, 2004;

• HISTORIA 8, Shtëpia botuese Libri Shkollor, Prishtinë 2005;

• HISTORIA 8, Fletore pune Shtëpia Botuese Libri Shkollor, Prishtinë 2006;

• HISTORIA 9, Shtëpia botuese Libri Shkollor, Prishtinë 2006.

Pjesëmarrja në konferencat ndërkombëtare:[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

• “Mësimdhënia e historisë”, Tiranë, tetor 1996;

• “Reforma e mësimdhënies së historisë në Shqipëri”, Tiranë, 6-8 tetor 1999, organizuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës e Shipërisë dhe Këshilli i Evropës;

• “A Regional Conference on History Teaching in Southeast Europe” 6-9 dhjetor 2003 në Prishtinë, e organizuar nga ADRA Danimarkë;

• “Textbooks in the United States” 22-25 dhjetor 2003, me profesorë nga Universiteti Pitsburg në SHBA;

• “Mësimi i historisë” 11-13 dhjetor 2004 në Prishtinë, organizuar nga Këshilli i Evropës dhe MASHT-i;

• “Vlerësimi i teksteve të historisë në Kosovë” 22-25 maj 2005, Prishtinë, i organizuar nga George Eckert Institut (GEI) nga Gjermania dhe MASHT-i.

Anëtar i Grupit të ekspertëve për hartimin e programeve të historisë:[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Bashkëkryetar i Këshillit Kombëtar për hartimin e programeve mësimore të historisë për shkolla fillore dhe të mesme 1993-1997. Anëtar i Grupit të ekspertëve për hartimin e planprogrameve mësimore të historisë për shkollën e fillore, të mesme të ulët dhe të lartë në klasat:

• 6 dhe 10 (2003)

• 7 dhe 11 (2003-2004)

• 8 dhe 12 (2004-2005)

• 5, 8 dhe 13 (2005-2006)

Prof. Dr. Fehmi Rexhepi ka botuar edhe disa dhjetëra punime profesionale dhe publicistike në gazeta dhe revista në Kosovë, Maqedoni, Evropë dhe SHBA. Ka marrë pjesë në shumë tribuna, sesione, konferenca dhe simpoziume shkencore.

lidhje të jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]