Gjeografia e Xhibutit

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Gjeografia e Xhibutit

E T I O P I A
E R I T R E A
JEM.
S O M A L I A
Liq. Asal
Deti i Kuq
redaktoni hartën

Xhibuti (ang. : Djibouti) ndodhet në Afrikën lindore me dalje në Gjirin e Aden-it dhe detin e Kuq, në mes të Eritresë dhe Somalisë.

Sipërfaqja e përgjithshme e Xhibutit 23.000 km2 (pakë ma e vogël se Maqedonia) prej së cilës 20 km2 janë ujë. Xhibuti shtrihet rreth koordinatave gjeografike 11 30 ‘‘‘V’’’, 43 00 ‘‘‘L’’’.

Xhibuti ka një vijë bregdetare 314 km të gjatë dhe vijë kufitare 516 km që e ndanë atë nga : Eritrea 109 km, Etiopia 349 km dhe Somalia 58 km.

Klima në Xhibut është shkretinore me temperatura të larta dhe thatësi.

Relievi i Xhibutit përshkohet nga malet në pjesën qendrore që e ndajnë vendin në dy rrafshnalta dhe në rrafshin bregdetarë. Pika më e ultë e relievit -155 m është në liqenin Asal-- (ang. : Lac Assal) dhe ajo më e larta në lartësi mbidetare prej 2.028 metrave në vendin e quajtur Musa Aliu (ang. : Moussa Ali ).

Si pasurit natyrore të Xhibutit sipas CIA-Factboock llogariten të jenë sipërfaqet gjeo-termike. Si tokë e punueshme llogaritet të jetë diku 0,04 % e sipërfaqes së vendit.