Jump to content

Hormonet e pjesës së përparme të hipofizës

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Adenohipofiza (pjesa e përparme e hipofizës) i krijon dhe sekreton disa hormone, të cilat sipas veprimit mund të ndahen në tri grupe:hormone somatotrope-hormone të rritjes, stimuline- hormonet që stimulojnë funksionin endokrin të gjëndrave të tjera endokrine dhe lipotrofe.

Sipas strukturës kimike të gjitha hormonet e adenohipofizës janë të natyrës peptidike ose proteinike, përkatësisht glukoproteide. Në adenohipofizë krijohen dhe sekretohen 6 hormone. Këto janë: hormoni i rritjes- somatotropina ose kresicina, hormoni tirostimulues- hormoni tireotrop, hormoni adenokortikotrop, hormoni foikostimulues, hormoni lutenizues dhe prolaktina.

Pjesa e përparme e hipofizës

Hormoni i rritjes ka ndikim të caktuar në inde të ndryshme. Të gjitha hormonet e tjera të adenohipofizës e stimulojnë dhe rregullojnë sekretimin e gjëndrave të tjera endokrine. Hormonet flikulostimuluese e rregullojnë sekretimin e gonadave (gjëndrave seksuale mashkullore dhe femërore). Për këtë arësye këto hormone quhen gonadostimulinat. Kjo gjendër tek mashkulli është testisi ndërsa tek femra është ovariumi.