Invarianca e ngarkesës elektrike

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Invarianca e ngarkesës elektrike ka të bëjë me ruajtjen e ngarkesës elektrostatike të një trupi në lëvizje. Ky fakt duhet dalluar nga konservimi i ngarkesës elektrike. Shembulli më i mirë është ai i një elektroni i cili gjendet në prehje. Neqoftese e vendosim këtë elektron nën një fushe magnetike ai do të lëvize, por megjithatë ngarkesa e tij nuk ndryshon. Invarianca e ngarkese elektrike është një problem shumë i thellë i cili nuk ka shpjegim në teoritë klasike të elektromagnetizmit. Mendohet se teoria e kordave apo Teoria-M do të mund të japin një shpjegim të kësaj pyetjeje.

Vetia e invariances vjen nga fakti se divergjenca e vektorit 4-dimesnional të korrentit , with . Megjithatë kjo nuk jep një shpjegim të shkakut se pse ngarkesa e elektronit duhet të qëndrojë konstante. Disa fizikante mendojnë se kjo është një pyetje që i takon metafizikes.