Katrori

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Katror

Në gjeometri katrori është rombi i cili ka kater kendet te barabarta. Mund te themi edhe ndryshe: Katrori është drejtkëndëshi i cili ka katër brinjët kongruente.

Vetitë e katrorit.

  1. Këndet janë të gjithë të drejtë
  2. Diagonalet janë kongruente.
  3. Diagonalet bien pingul mbi njëra tjetrën.
  4. Diagonalet përgjysmojnë njëra tjetrën.
  5. Brinjet jane te barabarta.
  6. Te katrori të katër brinjët kanë gjatësi të barabartë.
  7. Këndet e brendshme të katrorit janë 360*.
  8. Poashtu edhe këndet e jashtme të tij janë 360*.
  9. Njëri kënd i tij është i barabartë me 90*.
  10. Të gjitha këndet e tij janë të njëjta.

Katrori është një shumëkëndësh i rregullt që përbëhet prej katër brinjëve,këndeve dhe diagonaleve të barabarta.

Në gjeometri , një katror është një katërkëndësh i rregullt  , që do të thotë se ai ka katër anë të barabarta dhe katër kënde të barabarta. Ai gjithashtu mund të përkufizohet si një drejtkëndësh në të cilin dy palët kanë gjatësi të barabartë poashtu edhe është shumëkëndësh.


- Katrori është një shumëkëndësh i rregullt i cili ka katër brinjë,katër kënde.