Jump to content

Konventa e Bernës

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Konventa e Bernës e njohur ndryshe edhe si Konventa për Ruajtjen e Jetës së Egër dhe Habitatet Natyrore Evropiane është një instrument juridik detyrues ndërkombëtar në fushën e mbrojtjes dhe ruajtjes së natyrës. Ajo përfshin trashëgiminë natyrore (zbatohet për mbrojtjen e bimëve dhe kafshëve të egra) në Evropë, si dhe në disa vende afrikane. Konventa ishte miratuar në BernëZvicrës, më 19 shtator të vitit 1979 ndërsa hyri në fuqi më 1 qershor të vitit 1982. Kjo konventë veçanërisht merret me mbrojtjen e habitateve natyrore dhe specieve të rrezikuara, duke përfshirë këtu speciet migratore.

Me këtë marrëveshje, vendet përkatëse angazhohen për të rregulluar ndër të tjera cilat dhe në çfarë mase mund të merren nga natyra, specie të caktuara, për shembull nga gjuetia ligjore dhe se si llojet e caktuara të habitatit mund të përdoren nga publiku.

Qëllimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Konventa ka tri qëllime kryesore, të cilat përcaktohen në nenin 1: [1]

  • konservimi i florës dhe faunës së egër dhe habitatet e tyre natyrore
  • promovimi i bashkëpunimit midis shteteve
  • përqëndrimi i vëmendjes së veçantë ndaj specieve të rrezikuara, duke përfshirë këtu edhe speciet migratore të rrezikuara

Vendet nënshkruese[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shtetet Anëtare të Këshillit të Evropës, statusi që nga 28 Prill 2018 [2] :

Shteti Nënshkrimi Ratifikimi Hyrja në fuqi
Albania 31 October 1995 13 January 1999 1 May 1999
Andorra 11 May 2000 13 October 2000 1 February 2001
Armenia 13 March 2006 14 April 2008 1 August 2008
Austria 19 September 1979 2 May 1983 1 September 1983
Azerbaijan 28 March 2000 a 1 July 2000
Belgium 19 September 1979 24 August 1990 1 December 1990
Bosnia and Herzegovina 17 November 2008 17 November 2008 1 March 2009
Bulgaria 31 January 1991 a 1 May 1991
Croatia 3 November 1999 3 July 2000 1 November 2000
Cyprus 21 October 1981 16 May 1988 1 September 1988
Czech Republic 8 October 1997 25 February 1998 1 June 1998
Denmark 19 September 1979 8 September 1982 1 January 1983
Estonia 3 August 1992 a 1 December 1992
Finland 19 September 1979 9 December 1985 1 April 1986
France 19 September 1979 26 April 1990 1 August 1990
Georgia 18 May 2009 19 November 2009 1 March 2010
Germany 19 September 1979 13 December 1984 1 April 1985
Greece 19 September 1979 13 June 1983 1 October 1983
Hungary 16 November 1989 a 1 March 1990
Iceland 17 June 1993 17 June 1993 1 October 1993
Ireland 19 September 1979 23 April 1982 1 August 1982
Italy 19 September 1979 11 February 1982 1 June 1982
Latvia 23 January 1997 23 January 1997 1 May 1997
Liechtenstein 19 September 1979 30 October 1980 1 June 1982
Lithuania 28 September 1994 5 September 1996 1 January 1997
Luxembourg 19 September 1979 23 March 1982 1 July 1982
Malta 26 November 1993 26 November 1993 1 March 1994
Moldova 24 May 1994 a 1 September 1994
Monaco 7 February 1994 a 1 June 1994
Montenegro 3 March 2009 1 October 2009 1 February 2010
Netherlands 19 September 1979 28 October 1980 1 June 1982
Norway 19 September 1979 27 May 1986 1 September 1986
Poland 24 March 1995 13 September 1995 1 January 1996
Portugal 19 September 1979 3 February 1982 1 June 1982
Romania 18 May 1993 a 1 September 1993
Serbia 9 January 2008 9 January 2008 1 May 2008
Slovakia 28 April 1994 23 September 1996 1 January 1997
Slovenia 20 October 1998 29 September 1999 1 January 2000
Spain 19 September 1979 27 May 1986 1 September 1986
Sweden 19 September 1979 14 June 1983 1 October 1983
Switzerland 19 September 1979 12 March 1981 1 June 1982
Republic of Macedonia 17 December 1998 17 December 1998 1 April 1999
Turkey 19 September 1979 2 May 1984 1 September 1984
Ukraine 17 August 1998 5 January 1999 1 May 1999
United Kingdom 19 September 1979 28 May 1982 1 September 1982

Shtetet jo anëtare të Këshillit të Evropës

Shteti Nënshkrimi Ratifikimi Hyrja në fuqi
Bjellorusi 19 shkurt 2013 a 1 qershor 2013
Burkina Faso 14 qershor 1990 a 1 tetor 1990
Marok 25 Prill 2001 a 1 gusht 2001
Senegal 13 Prill 1987 a 1 gusht 1987
Tunizi 12 janar 1996 a 1 maj 1996

Organizatat Ndërkombëtare

Organizatat Nënshkrim Ratifikimi Hyrja në fuqi
Bashkimi Europian 19 shtator 1979 7 maj 1982 1 Shtator 1982

Shih edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Referimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

  1. ^ Council of Europe, 1979. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Heritage. Bern, Switzerland. Available at: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/104.htm
  2. ^ Treaty Office (Reference ETS number 104), permalink on https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/104/signatures/

Lidhje të jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]