Jump to content

Ligji i së drejtës autoriale në Shtetet e Bashkuara

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Ligji i të drejtës së autorësisë i Shteteve të Bashkuara mbron me forcë veprat kreative dhe artistike sipas ligjeve të Sh.B.A

Ky ligj mund të formulohet kështu:

The Congress shall have Power...To promote the Progress of Science...by securing for limited Times to Authors...the exclusive Right to their respective Writings ...
Kongresi ka fuqinë [. . .] Të mbështesë progresin e shkencës dhe arteve të dobishme,duke i siguruar autorëve apo shpikësve për një kohë të caktuar të drejtat ekskluzive të shkrimeve apo zbulimeve të tyre .

Ligji i të drejtës së autorësisë përfshin punime në:

Letërsi
Muzikë
Dramë
Pantomimë dhe vepra koreografike
Pikturë, grafikë, dhe skulpturë
Vepra Audiovizuale
Regjistrime Zëri
Vepra të derivuara (të rrjedhura)
Përmbledhje
Vepra arkitektonike