Liria e fjalës

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to searchLiria e fjalës si liri e shprehjes, si mendim i thënë lirshëm dhe i bërë publik, është ndër vlerat themelore që e dallon qartë shoqërinë demokratike.

Liria e fjalës është e drejtë themelore e njeriut dhe një komponent thelbësor i çdo Demokracie. Është kjo liri që u mundëson qytetarëve për të shkëmbyer pikëpamjet dhe informacionin, për të protestuar kundër padrejtësive, për të ndikuar në diskursin publik, dhe për të kritikuar veprimet e Qeverisë. Si e tillë, liria e fjalës paraqet një kusht të nevojshëm për pjesëmarrjen e informuar dhe efektive politike të qytetarëve të një vendi. Kufizimet e të folurit të lirë do të shkaktojë dëm në jetën demokratike dhe qëndron në kundërshtim me parimet themelore të Demokracisë – Qeveria duhet të vendosë jo më shumë se minimumin e nevojshëm të kufizimeve mbi individët, veçanërisht në lidhje me të drejtat e tyre themelore. E drejtë themelore e njeriut është një komponent thelbësor i çdo demokracie te atij shteti.