Mukatta'at

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Mukatta'at (Arabisht: حُرُوف الْمُقَطَّعَات‎; ḥurūf al-muqaṭṭaʿāt, shqip: “shkronjat e palidhura” ose “shkronjat misterioze”) është kombinim mes një ose pesë shkronjave arabe në Kuran. 29 prej 114 sureve të Kuranit fillojnë me shkronja pas Bismillah.[1]

Kuptimi i shkronjave është e panjohur. Tefsiri (shpjegim) i ka interpretuar ato si shkurtesa për emrat ose cilësitë e Zotit ose për emrat apo përmbajtjen e surave përkatëse.

Lista e sureve[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shkronjat janë të shkruar së bashku si një fjali, por shqiptohen ndaras. 29 suret që fillojnë me shkronja janë:

Surah Mukatta'at
Bekare ʾElif Lām Mīm الم
Al Imran ʾElif Lām Mīm الم
Araf ʾElif Lām Mīm Ṣād المص
Junus ʾElif Lām Rā الر
Hud ʾElif Lām Rā الر
Jusuf ʾElif Lām Rā الر
Ra'd ʾElif Lām Mīm Rā المر
Ibrahim ʾElif Lām Rā الر
Hixhr ʾElif Lām Rā الر
Merjem Kaf Ha Ja ʿAjn Ṣād كهيعص
Ta Ha Ṭā Hā طه
Shuara Ṭā Sīn Mīm طسم
Neml Ṭāʾ Sīn طس
Kasas Ṭā Sīn Mīm طسم
Ankebut ʾElif Lām Mīm الم
Rum ʾElif Lām Mīm الم
Lukman ʾElif Lām Mīm الم
Sexhde ʾElif Lām Mīm الم
Ja Sin Jā Sīn يس
Sad Ṣād ص
Gafir Ḥā Mīm حم
Fussilet Ḥā Mīm حم
Shura Ḥā Mīm; ʿAjn Sīn Kāf حم عسق
Zuhruf Ḥā Mīm حم
Duhan Ḥā Mīm حم
Xhathije Ḥā Mīm حم
Ahkaf Ḥā Mīm حم
Kaf Kāf ق
Kalem Nūn ن

Referimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

  1. ^ Massey, Keith. "Mysterious Letters." in Jane Dammen McAuliffe (ed.) Enciklopedia e Kuranit. Vol. 3 (205), p. 472 (.brillonline.com).