Surja Merjeme

From Wikipedia
(Redirected from Suretu Merjeme)
Jump to navigation Jump to search

Suretu Merjeme është surja e 19 në Kur'an, ka 98 ajete. Mekase.

Përmbajtja[edit | edit source]

Përbërja[edit | edit source]

Komente[edit | edit source]

Tjera të dhëna[edit | edit source]

Shih edhe këtë[edit | edit source]

Lidhje të jashtme[edit | edit source]

Wikibooks:Category
Wikibooks ka më shumë informacione për ketë temë:
Wikibooks:Category
Wikibooks ka më shumë informacione për ketë temë: