Jump to content

Panajot Kupitori

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Panajot Kupitori (arbërisht: Panajot Kupëtori, 1821-1881)[1] ka qënë një shkrimtar arvanit nga ishulli Nidhra. Ai studioi letërsi në Universiteti i Athinës dhe me vonë ishte drejtor i një sërë shkollash. Ai organizoi edhe një shkollë natë ku flitej arbërisht. Kupitori është autor i Meletai peri tis glossis kai tou ethnous Alvanias ("Studime për gjuhën dhe shqiptarët"), botuar në Athinë më 1879. Ai ka publikuar gjithashtu një abetare për gjuhën shqipe në 1879 dhe shkroi një fjalor etimologjik shqip, që s'është botuar ndonjëherë.[2]

  • Αλβανικαί μελέται: Πραγματεία ιστορική και φιλολογική περί της γλώσσης και του έθνους των Αλβανών. Υπό του Παναγιώτου Δ. Κουπιτώρη. Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου του Μέλλοντος, 1879.
  • Διατριβή περί της παρ' Αλβανοίς αντωνυμίας του τρίτου προσώπου: Κατά την διάλεκτον των εν Ελλάδι Αλβανών μάλιστα την των Υδραίων, υπό Παναγ. Δ. Κουπιτώρη. Εν Αθήναις: Τυπογραφείον "Ο Παλαμήδης", 1879.
  • Λεξικόν λατινοελληνικόν υπό Π. Κουπιτώρη. Αθήνησι: s. l., 1873.
  • Λόγοι επικήδειοι εκφωνηθέντες εν Σμύρνη και εν Χαλκίδι κατά την κηδείαν και την ανακομιδήν των λειψάνων του στρατηγού Νικολάου Κριεζώτου. Εν Αθήναις Αθ. Μαυρομμάτη, 1863. (contributor)
  • Λόγος πανηγυρικός περί της καθ' ημάς Εκκλησιαστικής Μουσικής: συνταχθείς κατ'εντολήν του Εν Αθήναις Εκκλησιαστικού Μουσικού συλλόγου και απαγγελθείς εν τη αιθούση αυτού τη Δ΄ Δεκεμβρίου 1874, πρώτη επετείω της συστάσεως αυτού υπό Π. Κουπιτώρη. 1876.
  • Πλάτωνος Κρίτων. Κείμενον, σχόλια και μετάφρασις χάριν των εις τα Γυμνάσια φοιτώντων νέων υπό Παναγ. Δ. Κουπιτώρη. Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου της Φιλοκαλίας,1879.
  1. ^ Nathalie Clayer: Aux origines du nationalisme albanais: la naissance d'une nation majoritairement musulmane en Europe; 2007. p. 203. [1]
  2. ^ Hans-Jürgen Sasse: Arvanitika: die albanischen Sprachreste in Griechenland, Volume 1; 1991 [2]