Proof (përqindja e alkoholit)

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Një shishe rumi 151 proof ("over-proof"), i matur nga sistemi amerikan, me një ABV prej 75.5%

Proof alkooli (zakonisht quhet thjesht "proof" në lidhje me një pije) është një masë e përmbajtjes së etanolit (alkoolit) në një pije alkoolike. Termi fillimisht u përdor në Angli dhe nga viti 1816 ishte i barabartë me rreth 1.75 herë përqindjen e alkoolit në vëllim (ABV). Mbretëria e Bashkuar sot përdor ABV në vend të proof. Në Shtetet e Bashkuara, proof alkooli përcaktohet si dyfishi i përqindjes së ABV. Përkufizimi i provës në termat e ABV ndryshon nga vendi në vend.

Matja e përmbajtjes së alkoolit dhe deklarimi i përmbajtjes në shishet e pijeve alkoolike rregullohet me ligj në shumë vende. Në vitin 1972, Kanadaja hoqi gradualisht përdorimin e "proof"; në vitin 1973, Bashkimi Evropian ndoqi shembullin; dhe Mbretëria e Bashkuar, ku filloi koncepti, filloi të përdorte ABV në vend të kësaj në vitin 1980. Kodi i Shteteve të Bashkuara mandaton përdorimin e ABV, por lejon gjithashtu që të përdoret proof.

Simboli i shkallës (°) përdoret ndonjëherë për të treguar provën e alkoolit, qoftë vetëm (p.sh. 10°) ose pas një hapësire dhe i bashkuar me shkronjën P si emër njësie (p.sh. 13 °P).