Sistemi evropian për grumbullim dhe transfer të kredive

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Sistemi evropian për grumbullim dhe transfer të kredive (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS në gjuhën angleze) është një standard për krahasimin e arritjeve në studime dhe performances së studentëve të arsimit të lartë nëpër Bashkimin Evropian dhe vendet e tjera evropiane që bashkëpunojnë në këtë fushë. Për studimet e ECTS kreditë jepen pas përfundimit me sukses të studimit. Një vit akademik korespondon me 60 ECTS-kredi që janë ekuivalente me 1500–1800 orë studimi në të gjitha vendet pa marrë parasysh standardin ose llojin e kualifikimit dhe përdoret për ta lehtësuar transferin dhe avancimin nëpër tërë Bashkimin Evropian.

ECTS-ja do të plotësohet me Sistemin evropian për transfer të kredive për edukim dhe trajnim profesional (ECVET) të cilin, ministrat përgjegjës për trajnim profesional të 32 vendeve evropiane u pajtuan ta zhvillojnë në Komunikatën e Mastrihtit të datës 14 dhjetor 2004.

ECTS poashtu përfshin një standard të quajtur shkalla e notimit të ECTS-së, që ka për qëllim të futet në përdorim përveç notave standarde lokale (shtetërore) [1]:

Sistemet aktuale[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Lista e kredive që jepen për një vit në vendet evropiane
Vendi NK për një vit Numri i orëve për NK Emri i numrit të kredive
Bashkimi Evropian (BE-ja) 60 25-30 Kreditë ECTS
Vendet anëtare të BE-së
Austria 60 25 ECTS (poashtu ECTS-Punkte, ECTS kredi)
Belgjika 60 30 ECTS (poashtu studiepunten, ECTS)
Bullgaria 60 кредити
Qiproja
Republika e Çekisë 60 ~26 kredity
Danimarka 60 ~28 ECTS-point
Anglia, Uellsi dhe Irlanda Veriore 120 ~10 credits (Open University – points)
Estonia 60 26 ainepunkt (EAP), për shkak se shumë studentë akoma janë të mësuar me sistemin e vjetër, momentalisht më tepër shfrytëzohet emri i gjatë 'euroopa ainepunkt'
Finlanda 60 27 opintopiste (op) / studiepoäng (suedisht)
Franca 60 crédits ECTS
Gjermania 60 30 ECTS, Leistungspunkte (LP), Kreditpunkte (KP), Credit Points (CP) ose Credits
Greqia 60 ECTS, Credit Points (CP), Μονάδες Φόρτου Εργασίας (Δ.Μ) ose Credits
Hungaria 60 30 kredit(pont)
Irlanda 60 ECTS
Italia 60 25 crediti formativi universitari (CFU)
Latvia 40 40 kredītpunkts (KP)
Lituania 60 kreditai
Luksemburgu 60 ECTS
Malta 60 ECTS-credits
Holanda 60 28 studiepunten (ECTS or EC)
Polonia 60 punkty ECTS
Portugalia 60 28 créditos
Rumania 60 30 credite (SECTS)
Skoci 120 SCOTCAT credit points
Sllovakia 60 kredity
Sllovenia 60 kreditne točke
Spanja 60 25 créditos ECTS
Suedia 60 26.667 högskolepoäng (në përdorim nga korriku i vitit 2007)
Vendet anëtare të EFTA-s
Islanda 60 einingar (njësi)
Lihtenshtajni
Norvegji 60 studiepoeng
Zvicra 60 30 ECTS-credits
Vendet tjera evropiane
Bosnja dhe Hercegovina 60 25 ECTS bodovi
Kroacia 60 25 ECTS bodovi
Gjorgjia 60-65 30 კრედიტი (krediti)
Maqedonia 60 кредити (ECTS)
Mali i Zi 60 ECTS-krediti
Serbia 60 ЕСПБ бодови
Turqia 60-70 ECTS Kredisi

Sistemet që nuk përdoren më[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Lista e kredive që më parë janë dhënë gjatë një vitit në vendet evropiane
Shteti NK/v Shkurtesa (njësia)
Austria (sistemi i vjetër) ~40 Semesterwochenstunden (SSt)
Danimarka 1 Studenterårsværk (STÅ) (ngadalë është larguar nga legjislacioni danez që nga viti 2000)
Estonia (sistemi i vjetër) 40 ainepunkt (AP)
Finlanda (sistemi i vjetër) 40 opintoviikko
Gjermania (sistemi i vjetër) ~40 Semesterwochenstunden (SWS)
Holanda 42 studiepunten
Norvegjia 20 vekttall
Suedia 40 poäng (është përdorur deri në korrik të vitit 2007)
Suedia 2 betyg (është përdorur deri në fund të viteve të 1960-ta/fillim të viteve të 1970-ta)

Lidhjet e jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Referimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]