Përshtatja e filtrit të abuzimit

Differences between versions

ArtikulliVersion from 11 prill 2020 15:20 by XaosfluxVersion from 13 prill 2020 20:52 by Klein Muçi
Informacione themelore
Flamujt:
I Aktivizuar
E Fshirë
Shënime:
Ky filter bllokon tekstin standart që merret nga shiriti i mjeteve të redaktimit si p.sh. '''Tekst i trashë''', ''Tekst i theksuar''etj.
Ky filter bllokon tekstin standart që merret nga shiriti i mjeteve të redaktimit si p.sh. '''Tekst i trashë''', ''Tekst i theksuar''etj.
Fshirë, mbase përkohësisht, si pjesë e reformimit të procesit të filtrimit. Nëse aktivizohet do të përmirësohet e do t'i dedikohet një mesazh sistemi i standardizuar. - Klein Muçi