Përshtatja e filtrit të abuzimit

Differences between versions

ArtikulliVersion from 15 prill 2020 11:57 by Klein MuçiVersion from 15 prill 2020 12:23 by Klein Muçi
Informacione themelore
Shënime:
Filtri bllokon krijimin e artikujve të rinj me më pak se 50 bite informacion dhe krijimin e faqeve në hapësirat e tjera me më pak se 20 bite informacion nga përdoruesit e rinj ose ato të paregjistruar.
Filtri bllokon krijimin e artikujve të rinj me më pak se 80 bite informacion dhe krijimin e faqeve në hapësirat e tjera me më pak se 20 bite informacion nga përdoruesit e rinj ose ato të paregjistruar.


Filtri lejon krijimin e faqeve të ridrejtimit e kthjellimit.
Filtri lejon krijimin e faqeve të ridrejtimit e kthjellimit.
Filter conditions
Kushtet:
(old_size = 0)  
(old_size = 0)  
& !("autoconfirmed" in user_groups)  
& !("autoconfirmed" in user_groups)  
& !(new_wikitext irlike "(#redirect|#ridrejto|\{\{kthjellim|\{\{delete|\{\{grise)")
& !(new_wikitext irlike "(#redirect|#ridrejto|\{\{kthjellim|\{\{delete|\{\{grise)")
& (
& (
   ((page_namespace = 0) & (new_size < 50))
   ((page_namespace = 0) & (new_size < 100))
   | ((page_namespace != 0) & (new_size < 20))
   | ((page_namespace != 0) & (new_size < 20))
)
)