Jump to content

Struktura e të dhënave

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

shkencat kompjuterike, struktura e të dhënave ose strukturë me të dhëna, është një mënyrë e veçantë për ruajtjen dhe organizimin e të dhënave në një kompjuter në mënyrë që të mund të përdoren në mënyrë efikase [1][2].

Parimet themelore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Strukturat e të dhënave janë bazuar në përgjithësi në aftësinë e një kompjuteri për të gjetur dhe ruajtur të dhënat në çdo vend në kujtesën e saj, të përcaktuara nga një adresë - një varg që vetë mund të ruhet në memorie dhe manipulohet nga programi.

Bashkësia e strukturave të të dhënave[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Strukturat e të dhënave që më shpesh përdorwn janë : array, linked list, hash-table, heap, Tree (Binary Tree, B-tree, red-black tree, trie), stack, dhe queue.

Deklarimi i strukturave[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Strukturat, para se të shfrytëzohen, duhet të definohen, duke e përdorur komandën struct. Kjo komandë në formë të përgjithshme shkruhet:

struct e { t1 x1; t2 x2; ...... tn xn; };

ku janë: e - emri i strukturës. t1, t2, …, tn - tipet e të dhënave në komponentet e strukturës. x1, x2, …, xn - variablat në komponentet e strukturës. Variablat që përfshihen në strukturë si dhe tipet e tyre shënohen brenda kllapave dhe njihen si anëtarë të strukturës, ose edhe komponente të strukturës. Definimi i strukturës pëfundon me pikëpresje (;). Nëse, p.sh., duam që të dhënat e tipeve të ndryshme të një personi, siç janë: emri, viti i lindjes dhe qyteti i banimit, t'i marrim si komponente të strukturës me emër person, definimi përkatës do të duket:

struct person { char emri[8]; int viti; char qyteti[10]; };

Në këtë mënyrë, të dhënave të tipeve të ndryshme u është shoqëruar emri i përbashkët person, me çka lehtësohet ruajtja dhe shfrytëzimi i tyre gjatë përpunimit.

Libra të tjerë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Burimi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

  1. ^ Paul E. Black (ed.), entry for data structure in Dictionary of Algorithms and Data Structures. U.S. National Institute of Standards and Technology. 15 December 2004. Online version Arkivuar 3 shkurt 2010 tek Wayback Machine Accessed 2009-05-21.
  2. ^ Entry data structure in the Encyclopædia Britannica (2009) Online entry accessed on 2009-05-21.