Studimet kulturore

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Studimet kulturore janë një fushë e analizës kulturore teorike, politike dhe empirike, e cila përqendrohet në dinamikën politike të kulturës bashkëkohore, bazat e saj historike, përcaktimin e tipareve, konflikteve dhe kontigjenteve. Hulumtuesit e studimeve kulturore në përgjithësi hulumtojnë se si praktikat kulturore lidhen me sistemet më të gjera të pushtetit që shoqërohen ose funksionojnë nëpërmjet fenomeneve sociale, siç janë ideologjia , strukturat e klasave , formacionet kombëtare , përkatësia etnike , orientimi seksual , gjinia dhe gjenerata. Studimet kulturore i shikojnë kulturat jo si njësi fikse, të kufizuara, të qëndrueshme dhe diskrete, por më tepër si ndërveprim vazhdimisht i ndryshimyeshëm i praktikave dhe proceseve. Fusha e studimeve kulturore përfshin një sërë perspektivash dhe praktikash teorike dhe metodologjike. Megjithëse e dallueshme nga disiplina e antropologjisë kulturore dhe nga fusha ndërdisiplinore e studimeve etnike , studimet kulturore mbështesin dhe kanë kontribuar në secilën nga këto fusha. [1]

Studimet kulturore u zhvilluan fillimisht nga akademikët britanikë në fund të viteve 1950, 1960 dhe 1970 dhe më pas u transformuan në shumë disiplina të ndryshme në mbarë botën. Studimet kulturore janë rrënjësisht ndërdisiplinore dhe ndonjëherë mund të shihen si antidisciplinare. Një shqetësim kryesor për praktikuesit e studimeve kulturore është ekzaminimi i forcave brenda dhe nëpërmjet të cilave njerëzit e organizuar në as0ektin social kryejnë dhe marrin pjesë në ndërtimin e jetës së tyre të përditshme. [2] Si rezultat, Studimet Kulturore si një fushë kërkimi nuk kanë të bëjnë me përvojat gjuhësore të pakategorizuara të individëve ose, në një qasje më radikale, pohon se përvojat individuale nuk ekzistojnë, duke qenë gjithmonë rezultat i një konteksti të veçantë social-politik.

Studimet kulturore kombinojnë një sërë metodash kritike të angazhuara politikisht, duke përfshirë semiotikën , marksizmin , teorinë feministe , etnografinë , teorinë racore kritike , poststrukturalizmin , postkolonializmin , teorinë sociale , teorinë politike , historinë , filozofinë , teorinë letrare , teorinë e medias , studimet e filmit / videos , studimet e komunikimit , ekonomi politike , studimet e përkthimit , studime muzeale dhe histori e kritikë të artit për të studiuar fenomenet kulturore në shoqëri të ndryshme dhe periudha historike. Studimet kulturore synojnë të kuptojnë se si gjenerohet, shpërndahet, kontestohet kuptimi, si lidhet me sistemet e fuqisë dhe kontrollit dhe prodhohet nga sferat shoqërore, politike dhe ekonomike brenda një formimi të caktuar shoqëror ose konjukturës. Teoritë e rëndësishme të hegjemonisë dhe agjencisë kulturore kanë ndikuar dhe janë zhvilluar nga lëvizja e studimeve kulturore, siç kanë shumë teori dhe agjenda të komunikimit të fundit, të tilla si ato që përpiqen të shpjegojnë dhe analizojnë forcat kulturore dhe proceset e globalizimit. [3] [4]

Shiko gjithashtu[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Lidhje të jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Referime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

  1. ^ "Cultural studies | interdisciplinary field". Encyclopedia Britannica (në anglisht). Marrë më 2017-06-28.
  2. ^ Pain, R. and Smith, S. eds., 2008. Fear: Critical geopolitics and everyday life. Ashgate Publishing, Ltd.
  3. ^ Bérubé, Michael (2009), "What's the Matter with Cultural Studies?", The Chronicle of Higher Education.
  4. ^ "Cultural Studies Associations, Networks and Programs", extensive, but incomplete, list of associations, networks and programs as found on the website for the Association of Cultural Studies, Tampere, Finland.