Studimet pasuniveritare

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

STUDIMET PASUNIVERSITARE (SHKOLLIMI PASUNIVERSITAR-SHPU)[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Studimet pasuniversitare janë studime të thelluara shkencore apo profesionale/shkencore të cilat vazhdohen pasi që kandidati i caktuar i ka mbaruar studimet themelore universitare dhe ka fituar thirrje universitare në bazë të Ligjit në fuqi.

GRADAT AKADEMIKE[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Studimet pasuniversitare organizohen për (thellimin e dijeve akademiko - shkencore dhe fitimin e titullit përkatës. )fitimin e thirrjes akademike shkencore: Master (Magjistër) dhe Doktor i shkencës (ose i filozofisë). Në SHBA dhe në kohë të fundit në botë organizohen edhe studime (profesionale pas diplomimit) pasdiplomike profesionale të nivelit MBA (Master në Administrim Biznesi) dhe DBA (doktor në Administrim Biznesi) ose edhe Ded (Doktor në Edukim).

KOHËZGJATJA E STUDIMEVE PASDIPLOMIKE[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Studimet themelore zgjasin 3 vite, studimet Master 2 vite dhe studimet e doktoratës 3 vite.

Në shumë Universitete të botës kandidati mund të regjistrohet drejtpërdrejtë pas diplomimit në studimet e thelluara për thirrjen shkencore Doktor. Në këto raste studimet e doktoratës zgjasin së paku 4 vjet.

ÇFARË REKOMANDON DEKLARATA E BOLONJËS?[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Në Deklaratën e Bolonjës (19 qershor 1999) është rekomanduar modeli i studimeve 3-2-3, që do të thotë 3 vjet për studime të nivelit Bachelor, edhe 2 vjet për studime të nivelit Master dhe plus 3 vjet të tjera për studime të nivelit Doktor.