Jump to content

Temperatura e dhomës

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Termometër me merkur në xham që mat një temperaturë ambienti prej 23 °C (73 °F) pak mbi intervalin e temperaturës së dhomës

Në mënyrë bisedore, temperatura e dhomës është një gamë e temperaturave të ajrit që shumica e njerëzve preferojnë për mjediset e brendshme. Këto temperatura janë të rehatshme për njerëzit që veshin veshje tipike të brendshme. Rehatia i njeriut mund të shtrihet përtej këtij diapazoni në varësi të lagështisë, qarkullimit të ajrit dhe faktorëve të tjerë.

Në fusha të caktuara, si shkenca dhe inxhinieria, dhe brenda një konteksti të caktuar, temperatura e dhomës mund të nënkuptojë intervale të ndryshme të miratuara. Në të kundërt, temperatura e ambientit është temperatura e tanishme, e matur me një termometër, e ajrit (ose mjedisit tjetër dhe rrethinës) në çdo vend të caktuar. Temperatura e ambientit (p.sh. një dhomë e pa ngrohur në dimër) mund të jetë shumë e ndryshme nga një temperaturë ideale e dhomës.

Ushqimi ose pijet mund të shërbehen në "temperaturën e dhomës", që do të thotë as të ngrohur dhe as të ftohur.