Turizmi seksual

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Turizmi seksual është një fenomen që përfshin udhëtime turistike me qellim kryesor, për të pasur mardhënie seksuale nga prostituta ose “zhigolo”. Zakonisht klientet e këtij fenomeni janë nga vendet e zhvilluara drejt vendeve të pa zhvilluara ose në zhvillim e sipër. Organizata Botrore e Turizmit thotë për turizmin seksual si “udhetime të organizuara nga operatorët turistikë, ose nga të tretë, me qëllimin e vetëm që turisteve tju garantohet një mardhenie seksuale me qellim përfitimi për popullsinë pritesë rezidente".

Ky lloj turizmi, sipas Organizates se Kombeve te Bashkuara, sjell pasoja sociale dhe kulturore si për të vendet e origjinës ashtu dhe të destinacionit, veçanërisht në ato situata dhe vende, ku pabarazitë gjiniore, moshes, statusit social dhe ekonomik jane me te dukshme, veçanerisht ne vendet e destinacionit.