Jump to content

Vonesa (inxhinieri)

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Vonesa, nga një pikëpamje e përgjithshme, është një vonesë kohe midis shkakut dhe pasojës së disa ndryshimeve fizike që vëzhgohen në sistem. Lag, siç njihet në rrethet e lojërave, i referohet vonesës midis hyrjes në një simulimi dhe përgjigjes shikimore ose dëgjimore, që shpesh ndodh për shkak të vonesës së rrjetit në lojërat në internet.

Vonesa është fizikisht pasojë e shpejtësisë së kufizuar me të cilën mund të përhapet çdo ndërveprim fizik. Madhësia e kësaj shpejtësie është gjithmonë më e vogël ose e barabartë me shpejtësinë e dritës. Prandaj, çdo sistem fizik me çfarëdo ndarje (distancë) fizike midis shkakut dhe pasojës do të përjetojë një lloj vonese, pavarësisht nga natyra e stimulimit të cilit i është ekspozuar.

Përkufizimi i saktë i vonesës varet nga sistemi që vëzhgohet ose nga natyra e simulimit. Në komunikim, kufiri i poshtëm i vonesës përcaktohet nga mjedisi që përdoret për transferimin e informacionit. Në sistemet e besueshme të komunikimit të dyanshëm, vonesa kufizon shpejtësinë maksimale me të cilën mund të transmetohet informacioni, pasi shpesh ka një kufi në sasinë e informacionit që udhëton në çdo çast të caktuar. Vonesa e perceptueshme ka një efekt të fortë në kënaqësinë e përdoruesit dhe në përdorshmëri në fushën e ndërveprimit njeri-makinë.