Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/Internet/D

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Internet apo Vitrina Projekti Fjalori/D ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
D-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

  • DataTAC
  • Data transmission - transmetim i të dhënave (materialeve)
  • Deklarimi - shprehje me të cilën tregohet shënimi i të dhënave të dukshme nga jashtë për regjistrin, metodën, menyren, funksionin, variablën apo ndonjë element tjetër të gjuhëve të shenjave.[1]
  • Delphi - gjuhë programuese
  • Dedicated lines - (leased lines)_ Linja te perkushtuara.
  • DHTML - (Dynamic Hyper Text Markup Language), gjuhë programuese
  • DNS' - Domain Name Servise - term ne Sistemi DNS