Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/Politika/P

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Politika apo Vitrina Projekti Fjalori/P ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
P-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

- (për intervale të hapura) është personi që shërben si pikëpremje shpjeguese mes mendimeve të shoqërisë mbi zhvillimin e saj. Zakonisht politikanët në sistemet me shumë parti si synim kanë qendren e shoqërisë nga ku shpjegimet e përpiluara për mendimin e shoqërisë arrijnë shumicën e masës. Në sistemet shumë partiake të po sa lindura, shpeshë politikanët apo partit e tyre synojnë të krijojnë nivele vertikale (hypin në shkomë) duke shpresuar se ashtu deperton jo vetëm shpjegimi i tyre por edhe dominimi i mendimit të shoqërisë. Gjatë këtyre synimeve lindin fërkime dhe prishet rrjedha e mendimeve në mes të drejtimeve (shkencëtarve, ekspertëve, artistëve, fuqisë puntore, me një fjalë në mes të individëve apo grupeve të popullit) të shoqërisë. Kur synuesit marrin përgjegjësin në vete ajo përgjegjësi merr fund me gjakëderdhje apo telashe të rënda për gjithë shoqërisë .
- është përfaqsuesi i shoqërisë që shërben si pikëpremje në mes të ekspertëve të dalur nga shoqëria dhe masave e ekspertëve tjerë të asaj shoqërie që qëndrojnë në opozitë dhe në mënyrë indirekte marrin përgjegjësin sipas ligjit ai që nuk jepë zgjidhje më të mirë, është për.
- (për intervale të mbyllura)
- (në kuptimin e lirë) person i cili ka njohuri mbi gjendjen e përgjithëshme dhe botëkuptimet e rrethit ku jeton dhe të cilat njohuri i përdorë me shkathtësi për përfitime vetjake pa e trazuar rrethin në të cilin jeton. Trazimi i rrethit nga politikani, atë e shëndronë në kopuk, mangup dhe në rastet ekstreme hajduk. Në rastë se përfitimet e tij janë të dukshme në sytë e rrethit dhe nga ato përfitime përfiton edhe rrethi, atëherë rrethi shprehë xhelozinë duke e titulluar kopil. Ndërsa kur rrethit ndarja e përfitimeve i duket korrekte, politikani rrespektohet me titullin diplomat (Di të mas me pllomat e dy durve, e ai që di të masë (maturanti) ashtu merr diplomën). Është për tu theksuar se në vendet ku besimi është i verbërt ndaj politikanëve të rrethit të tyre, kur ata politikan këmbejnë me rrethet tjera i parapëlqej politikanët e llojit kopil.