Ad hoc

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Ad hoc [at hok] (Gjuha latine|lat. "për këtë, rreth kësaj") është një fjali nga latinishtja që ka kuptimin "për këtë çast" ose "e përshtatshme për një ndodhi/ngjarje". Në kuptimin tjetër, ad hoc përshkruan veprimet e improvizuara dhe gjëra, të cilat janë të formuluara posaçërisht për një qëllim apo për ato qëllime/ngjarje të cilat kanë dalur si rezultat i një situate jo të paramenduar.

  • Një Ad hoc-Lajm përmbanë gjëra të veçanta (të vërteta) të cilat detyrimisht duhet të publikohen, publikimi i tyre parashikohet me ligj, nëse në trevat shqipëfolëse ekziston një ligj i tillë, atëherë ato duhet të publikohen.
  • Një Rrjet ad hocteknologjinë informative përbëhet nga një topologji rrjeti në mes të dy apo më shumë paijseve, të cilat funksionojnë edhe pa një infrastrukturë të fiksuar.Gjithashtu ekziston edhe rrjeti celularë. Rrjeti ad hoc celularë lidhë paisjet lëvizëse si Telefonat celularë, Asistentët Personal dhe Laptopët pa një infrastrukturë rrjeti të fiksuar siç është WPA (Wireless Access Point).
  • Për një Ad hoc-legjislativë flasim atëherë kur një reagim i hapur (publik), që është i mbështetur në hektikë, vendimmarrje të shpejtë dhe i mbështetur edhe nga lajmet e shpërndara nga mediat. Pra, të gjitha këto veçori që i referohen temës në fjalë përbëjnë legjislativën ad hoc.
  • Një Ad hoc-Hipotezë është një ndihmë e formuar shkenctarisht vetëm prë një rast të veçantë. Qëllimi i kësaj hipoteze është mbështetja dhe mbikçyrja teorike e kësaj ndihme.
  • Një Ad hoc-Orkestër është një Orkestër e themeluar posaçërisht për një projekt, në shumë raste për një Festival ose inçizime tonesh.
  • Kurse, një Ad hoc-Sondazh quhet një fushatë e cila shqyrton, analizon dhe tjerrë problemet dhe pyëtjet në tregun Industrial.