Jump to content

BIBSYS

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

BIBSYS është një agjenci administrative e krijuar dhe organizuar nga Ministria e Arsimit dhe Kërkimit në Norvegji . Ajo siguronë shkëmbimin, ruajtjen dhe rikthimin e të dhënave që kanë të bëjnë me kërkimin, mësimdhënien dhe të nxënit – historikisht meta të dhëna që lidhen me burimet e bibliotekës.

BIBSYS po bashkëpunon me të gjitha universitetet dhe kolegjet norvegjeze, si dhe institucionet kërkimore dhe Bibliotekën Kombëtare të Norvegjisë . [1] [2] Bibsys është organizuar zyrtarisht si një njësi në Universitetin Norvegjez të Shkencës dhe Teknologjisë (NTNU), me vendndodhje në Trondheim, Norvegji. Bordi i drejtorëve emërohet nga Ministria Norvegjeze e Arsimit dhe Kërkimit .

BIBSYS u ofron studiuesve, studentëve dhe të tjerëve një akses të lehtë në burimet e bibliotekës duke ofruar shërbimin e unifikuar të kërkimit Oria.no dhe shërbime të tjera të bibliotekës. [3] Ato ofrojnë gjithashtu produkte të integruara për funksionimin e brendshëm për kërkime dhe biblioteka të veçanta, si dhe burime të hapura arsimore. [4]

Si një anëtar i DataCite, BIBSYS vepron si një përfaqësues kombëtar i DataCite në Norvegji dhe në këtë mënyrë lejon të gjitha institucionet e arsimit të lartë dhe kërkimit të Norvegjisë të përdorin DOI në të dhënat e tyre kërkimore.

Historia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

BIBSYS filloi në 1972 si një projekt bashkëpunues midis Bibliotekës së Shoqërisë Mbretërore Norvegjeze të Shkencave dhe Letrave (Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Bibliotek), Bibliotekës së Institutit Norvegjez të Teknologjisë dhe Qendrës Kompjuterike në Institutin Norvegjez të Teknologjisë. Qëllimi i projektit ishte të automatizonte rutinat e brendshme të bibliotekës. Që nga viti 1972 Bibsys ka evoluar nga një furnizues i sistemit bibliotekar për dy biblioteka në Trondheim, në zhvillimin dhe funksionimin e një sistemi bibliotekar kombëtar për kërkimin norvegjez dhe bibliotekat speciale. Grupi i synuar është zgjeruar gjithashtu për të përfshirë klientët e bibliotekave kërkimore dhe speciale, duke u ofruar atyre akses të lehtë në burimet e bibliotekës.

BIBSYS është një agjenci administrative publike që i përgjigjet Ministrisë së Arsimit dhe Kërkimit, dhe e organizuar administrativisht si një njësi në NTNU. Përveç Sistemit të Bibliotekave BIBSYS, portofoli i produkteve përbëhet nga BISBYS Ask, BIBSYS Brage, BIBSYS Galleri dhe BIBSYS Tyr. I gjithë funksionimi i aplikacioneve dhe bazave të të dhënave kryhet në mënyrë qendrore nga BIBSYS. BIBSYS ofron gjithashtu një sërë shërbimesh, si në lidhje me produktet e tyre, ashtu edhe shërbime të veçanta, të pavarura nga produktet që ata ofrojnë.

Shih edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Referime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

  1. ^ Language institute asks hackers to help (archived) in Aftenposten, 7 June 2002 "The Ivar Aasen Center is a member of Bibsys, which is a library data center offering services to all Norwegian University Libraries, the National Library, all college libraries, and a number of research libraries."
  2. ^ Kulturell kampanjejournalistikk in Aftenposten 4 March 2009 "Et enkelt søk i Bibsys (et elektronisk biblioteksystem for hele landet, red.anm.)"
  3. ^ Pilotprosjekt i det stille in Aftenposten 25 June 2009 "eller du kan låne den fra nærmeste bibliotek gjennom Bibsys."
  4. ^ Harvard i spissen for utdanningsrevolusjon in Aftenposten 5 June 2014 "Mellom fem og ti nye studietilbud har meldt sin ankomst til sommeren og høsten, sier Frode Arntsen i Bibsys, som er ansvarlig for nettportalen."

Lidhjet e jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]