Jump to content

Borxhi i jashtëm

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Borxhi i jashtëm bruto i një vendi janë detyrimet që u detyrohen jorezidentëve nga rezidentët. Debitorët mund të jenë qeveri, korporata ose qytetarë.[1] Borxhi i jashtëm mund të jetë i shprehur në monedhë vendase ose të huaj.[2] Ai përfshin shumat që u detyrohen bankave tregtare private, qeverive të huaja ose institucioneve financiare ndërkombëtare si Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Banka Botërore.

Borxhi i jashtëm mat detyrimet e një ekonomie për të kryer pagesat e ardhshme dhe, për rrjedhojë, është një tregues i cenueshmërisë së një vendi ndaj problemeve të aftësisë paguese dhe likuiditetit. Një tregues tjetër i dobishëm është pozicioni i borxhit të jashtëm neto, i cili është i barabartë me borxhin e jashtëm bruto minus aktivet e jashtme në formën e instrumenteve të borxhit. Një koncept i ndërlidhur është pozicioni neto i investimit ndërkombëtar (IPI neto). Me kusht që letrat me vlerë të borxhit të maten me vlerën e tregut, pozicioni neto i borxhit të jashtëm është i barabartë me IIP neto, duke përjashtuar aksionet e kapitalit dhe të fondeve të investimeve, derivatet financiare dhe opsionet e aksioneve të punonjësve.[3]

  1. ^ International Monetary Fund. "External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users". {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
  2. ^ International Monetary Fund. "External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users". {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
  3. ^ International Monetary Fund. "External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users". {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)