Rebelimi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Rebelimi është dukuri që shkaktohet nga pakënaqësia e një pjesë të popullit e bazuar në të drejtën e njeriut dhe të drejtën e shfaqjes së pakënaqësisë me një sistem shoqërorë.

Në histori tentimi për shuarjen me dhunë të rebelimeve kanë treguar se ka qenë sikurse luftimi i kancerit në pjesë të trupit. Në disa shtete për një kohë të shkurtë shurrja e rebelimeve pa mënjanimin e arsyeve të rebelimit jo vetëm që e kanë zgjerur dhe forcuar paraqitjen e rebelimit, por ka ndodhur që edhe të bëjnë amputacione të pjesëve të trupit. Rasti më i freskët është Kosova. Edhe pse kjo nuk shihet nga shqiptaret si e tillë nga drejtësia ndërkombëtare pavarësia e Kosovës përkufizohet si pasojë e shtypjes së revoltës, e cila ka sjellur amputimin e një pjesë të një shteti të pranuar ndërkombëtarisht.