Jump to content

Shpifja

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Shpifja është akti i komunikimit me një palë të tretë deklarata të rreme për një person, vend ose send që rezulton në dëmtimin e reputacionit të tij. Mund të flitet ose të shkruhet. Ajo përbën një delikt ose krim. Përkufizimi ligjor i shpifjes dhe akteve të lidhura me to, si dhe mënyrat se si trajtohen ato mund të ndryshojnë shumë midis vendeve dhe juridiksioneve (nga çfarë saktësisht duhet të përbëhen, nëse ato përbëjnë krime apo jo, dhe në çfarë mase vërtetimi i fakteve të supozuara është i vlefshëm mbrojtjes).

Ligjet për shpifjen mund të përfshijnë një sërë aktesh: