Jump to content

Siguria

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Siguria është mbrojtja ose qëndrueshmëria ndaj dëmeve të mundshme (ose ndryshimeve të tjera të padëshiruara shtrënguese) të shkaktuara nga të tjerët, duke kufizuar lirinë e të tjerëve për të vepruar. Përfitues të sigurisë mund të jenë persona dhe grupe shoqërore, objekte dhe institucione, ekosisteme ose çdo subjekt ose fenomen tjetër i cenueshëm ndaj ndryshimeve të padëshiruara.

Siguria kryesisht i referohet mbrojtjes nga forcat armiqësore, por ajo ka një gamë të gjerë shqisash të tjera: për shembull, si mungesa e dëmit (p.sh. liria nga nevoja); si prania e një malli thelbësor (p.sh. siguria ushqimore); si qëndrueshmëri ndaj dëmtimit ose dëmtimit të mundshëm (p.sh. themele të sigurta); si sekret (p.sh. një linjë telefonike e sigurt); si izolim (p.sh. një dhomë ose qeli e sigurt); dhe si gjendje shpirtërore (p.sh. siguria emocionale).

Termi përdoret gjithashtu për t'iu referuar akteve dhe sistemeve qëllimi i të cilave mund të jetë sigurimi (kompanitë e sigurisë, forcat e sigurisë, rojet e sigurisë, sistemet e sigurisë kibernetike, kamerat e sigurisë, ruajtja në distancë). Siguria mund të jetë fizike dhe virtuale.[1]

  1. ^ "Security", Wikipedia (në anglisht), 2022-12-10, marrë më 2022-12-21