Sintagma parafjalore

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Sintagma parafjalore është një kategori sintaksore që përfshin.[1] Sintagmat parafjalore përmbajnë një parafjalë si kokë dhe zakonisht një plotës, siç është një sintagmë emërore. Sintaksa e gjuhës i trajton sintagmat parafjalore si njësi që veprojnë si argumente ose adjunkte (elemente plotësuese).

Llojet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ekzistojnë tri lloje sintagmash parafjalore: sintagma parapozicionale, sintagma paspozicionale dhe sintagma rrethpozicionale.

Sintagma parafjalore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Sintagmat e nënvizuara në fjalitë e mëposhtme janë shembuj të sintagmave parafjalore në shqip. Parafjalët janë me shkronja të zeza:

a. Ajo shkoi drejt tavolinës së tij.
b. Greta mund ta shihte atë dhomë.
c. Davidi eci majë të ndërtesës.

Sintagmat parafjalore kanë një parafjalë si element qendror të sintagmës, pra si kokë të sintagmës. Pjesa e mbetur e sintagmës quhet plotës parafjalor, ose ndonjëherë "kundrinë" e parafjalës. Në anglisht dhe në shumë gjuhë të tjera indo-evropiane ajo merr formën e një sintagme emërore, të tilla si një emër ose përemër, mundësisht me një ose më shumë modifikues.

Përfaqësimi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ashtu si me të gjitha llojet e tjera të sintagmave, teoritë e sintaksës paraqesin strukturën sintaksore të sintagmave parafjalore duke përdorur skema. Skemat që vijojnë përfaqësojnë sintagmat parafjalore sipas dy konventave moderne për kthimin e strukturës së fjalisë, fillimisht për sa i përket lidhjes së strukturës së frazave dhe më pas për sa i përket lidhjes së varësisë së gramatikave të varësisë. Etiketat e mëposhtme përdoren në nyjet në skemë: Nd = ndajfoljore, E = emërore (emër ose përemër), P = parafjalore dhe SP = sintagmë parafjalore:[2]

Shiko edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 

Shënime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

  1. ^ Adpositional phrases are discussed by, for instance, Stockwell (1977:60ff.), Lockwood (2002:54f.), and Tallerman (2005:48f.).
  2. ^ Phrase structure trees like the ones here can be found in, for instance, Brinton (2000), and dependency grammar trees like the ones here can be found in Osborne et al. (2011).

Referime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 

  • Brinton, L. 2000. The structure of modern English: A linguistic introduction.
  • Lockwood, D. 2002. Syntactic analysis and description: A constructional approach. London: Continuum.
  • Osborne, T., M. Putnam, and T. Groß 2011. Bare phrase structure, label-less trees, and specifier-less syntax: Is Minimalism becoming a dependency grammar? The Linguistic Review 28, 315–364.
  • Stockwell, R. 1977. Foundations of syntactic theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
  • Tallerman, M. 2005. Understanding syntax. 2nd edition. London: Hodder Arnold.
  • Tesnière, L. 1959. Éleménts de syntaxe structurale. Paris: Klincksieck.