Sistemi i menaxhimit të bazës së të dhënave relative

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Sistemi i menaxhimit të bazës së të dhënave relative - Relational DataBase Management System (RDBMS) është një Sistem për menaxhimin e databazave (database management system) e bazuar në modelin relativ e futur nga E. F. Codd. Më shumë e populluar n; sferën komerciale dhe hap burime të database, aktualisht në përdorim janë të bazuar në modelin relativ.

Një përkufizim i shkurtër i një RDBMS mund të jetë një DBMS, në të cilën të dhënat janë ruajtur në formën e tabelave dhe marrëdhëniet në mes të dhënave është ruajtur edhe në formën e tabelave.