Jump to content

Insert (SQL)

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

INSERT është një komandë e SQL që shton një ose më shumë rekorde në një tabelë në një bazë.

Formulimi i INSERT ka formën e përgjithshme :

INSERT INTO tabela (kolona1, kolona2, kolona3, ...)  
VALUES (vlera1, vlera2, vlera3, ...)

Numri i kolonave dhe vlerave duhet të jetë i njëjt.Nëse një kolonë nuk është caktuar atëher do të përdoret vlera e parazgjedhur për kolonën. Shembull:

INSERT INTO phone_book (emri, numri) 
VALUES ( 'Tom', '099 797 111');

Gjithashtu mund të përdoret pa caktuar kolonat , por vetëm tabelën dhe vlerat.

INSERT INTO tabela VALUES (vlera1, [vlera2, ...])

Shembull:

INSERT INTO phone_book VALUES ( 'Tom', '099 797 111');