Where (SQL)

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

WHERE është një SQL term i veçantë në formulimin e SQL Data Manipulation Language do të ndikoj vetëm në rreshtat të cilat përmbushin kritere specifike. Kriteret janë të shprehura në formën e atributit. WHERE nuk është i detyrueshëm për formulimin e SQL DML, por duhet të përdoret për të kufizuar numrin e rreshtave të prekur nga një përkufizim i SQL DML.

WHERE përdoret në lidhje me përkufizimin e SQL DML, dhe ka këtë sintaksë : SQL-DML

SELECT kolona 
FROM tabela 
WHERE atributi