Having (SQL)

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Komanda HAVINGSQL është ajo që në paraqitjen e komandës SELECT duhet ti kthej vetëm rreshtat ku vlera totale plotësojnë kushtet e përcaktuara. HAVING zakonisht përdoret bashkë me komandën GROUP BY. HAVING u shtua gjuhës SQL sepse komanda WHERE nuk mund të përdoret me funksione totale.

Forma e përgjithshme e komandës HAVING:

SELECT kolona1, kolona2 
FROM tabela
WHERE kolona operatori vlera 
GROUP BY kolona1 
HAVING funksion total1 (kolona) operatori vlera