From (SQL)

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

FROM është komanda e SQL e cila është burim i tabelës që do të drejtohet në përkufizimin e Data Manipulation Language (DML). Komanda FROM përdoret në të gjitha përkufizimet e SQL DML. FROM është një fjalë SQL e rezervuar në SQL standard. Kushti FROM është përdorur në lidhje me caktimin (formulimin) e SQL, dhe merr formën e përgjithshme: : SQL-DML

SELECT tabela FROM emri_i_tabelës WHERE atributi

Shembuj[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Në vijim të paraqiten vetëm ato reshta prej tabelës "tabela_ime" ku vlera në kolonën ID është më e madhe se 115500.

SELECT *
FROM tabela_ime
WHERE ID> 115500

Kërkesat Kushti FROM është teknikisht i nevojshëm në algjebrën relative dhe në më shumë plane veprime të jetë me vlerë. Megjithatë shumë (Relatinal database management system) mund të kërkojë për zgjedhjen e një vlerë të vetme, apo rresht të vetëm:

SELECT ID
FROM tabela

Disa sisteme të kushtit FROM kërkojnë të dhëna fjal për fjalë të vlerave:

SELECT to_char(sysdate, 'Dy DD-Mon-YYYY HH24:MI:SS') AS "Current Time"
From tabela_ime;