Order by (SQL)

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

ORDER BY është kusht special në SQL i cili gjatë përkufizimit të SELECT, ku me këtë kusht rikthehen rezultati i rreshtave duke u renditur sipas vlerës të një ose më shumë kolonave. ORDER BY është mënyra e vetme për të radhitjen e rreshtave në rezultate të caktuara. Pa këtë komandë, sistemi i bazës së të dhënave relacionale do të radhiti reshtat në shumë mënyra.

Sintaksa e përgjithshme:

SELECT * FROM tabela 
ORDER BY kolona (ASC ose DESC)