Editing abuse filter


Duke redaktuar filtrin 5
Jump to navigation Jump to search
Parametrat e filterit
Filter ID-ja:5

Përshkrimi:

(për shikim publik)
Kushtet:
!("confirmed" in user_groups) & page_namespace == 0 & ( stringy := "[\p{L}\p{N}]{50,}?"; added_lines rlike stringy & !(removed_lines rlike stringy) & !(added_lines irlike ( "(?:file\s*:|image\s*:|https?://)[^\s]*?"+stringy+"|word|sequence|number|digit|data:image" ) ) )
Shënime:
Flamujt:
Filtri i ndryshuar për herë te fundit:14 prill 2020 19:31 nga Klein Muçi (diskuto | kontribute)
Historiku:Shiko historinë e këtij filtri
Veglat:Exporto këtë filtër në një tjetër wiki
Veprimet e ndërmarra kur ka pasur përputhje