Privilegjet e përdoruesit

Zgjedh një përdorues  
Shiko grupet e përdoruesitViewing user groups of user MalnadachBot (diskuto | kontribute)

Anëtar i: Përdorues automatikisht të kontrolluar

Anëtar i nënkuptuar i: Përdorues të vërtetuar automatikisht

Regjistri i privilegjeve

  • 2 janar 2023 17:44 Klein Muçi diskuto kontribute ndërroi anëtarësinë e grupit për MalnadachBot nga autochecked user dhe robot në autochecked user (https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%ABrdoruesi_diskutim:Klein_Mu%C3%A7i&oldid=2505965)
  • 28 nëntor 2021 06:31 MalnadachBot diskuto kontribute u promovua automatikisht nga robot në robot dhe autochecked user
  • 10 tetor 2021 14:33 Liridon diskuto kontribute ndërroi anëtarësinë e grupit për MalnadachBot nga (asgjë) në robot (https://sq.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bot%C3%ABt/K%C3%ABrkes%C3%AB_p%C3%ABr_miratim/MalnadachBot#c-Klein_Mu%C3%A7i-2021-10-09T10%3A22%3A00.000Z-%E0%B2%AE%E0%B2%B2%E0%B3%8D%E0%B2%A8%E0%B2%BE%E0%B2%A1%E0%B2%BE%E0%B2%9A%E0%B3%8D_%E0%B2%95%E0%B3%8A%E0%B2%82%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%A3%E0%B3%8A-2021-10-09T10%3A15%3A00.000Z)