Jump to content

Wikipedia:CheckUser

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shkurtimi: WP:KAIP
Logoja e kontrolluesëve të adresave IP

Vegla CheckUser lejon përdoruesit e autorizuar të kenë akses në të dhënat konfidenciale të ruajtura nga aktiviteti i një përdoruesi, si adresa IP ose CIDR range. Wikipedia në gjuhën shqipe nuk ka përdorues me këto privilegje.

Politikat e përdorimit

[Redakto nëpërmjet kodit]

Mjeti i kontrollit të adresave IP përdoret për të investiguar, parandaluar ose kundërpërgjigjur:

 1. Vandalizmave;
 2. Llogarive marioneta;
 3. Përçarjeve (apo përçarjeve të mundshëm) të çdo projekti Wikimedia; dhe
 4. Shqetësime legjitime për keqredaktim.

Mjeti nuk duhet përdorur kurrsesi për të:

 1. ushtruar kontroll mbi përdoruesit;
 2. ushtruar presion mbi redaktorët; ose
 3. kërcënuar një redaktor tjetër mbi çështje që keni mosmarrëveshje.

Në projektet Wikimedia, politikat e privatësisë kanë rëndësi të jashtëzakonshme, por në raste shkeljesh merren edhe masa.

Mjeti i kontrollit të adresa IP duhet të përdoret për të luftuar vandalizmat ose për të kontrolluar adesat e shumëfishta marioneta, për shëmbull kur ka një votim të dyshimtë ose kur dyshohet se një përdorues përdor llogari të shumëfishta në diskutime për të krijuar idenë se ka mbështetje të gjerë. Duhet përdorur për të parandaluar dëmin në një apo disa projekte wiki.

Nuk lejohet përdorimi i mjetit si formë presioni, kontrolli apo drejt një redaktori vetëm se keni mosmarrëveshhje.

 1. Shko tek Speciale:KontrolloPërdorues (në qoftë se ju nuk keni të drejtë aksesi nuk do të mund ta përdorni dot shërbimin).
 2. Në hapësirën përdoruesi, shtyp emrin e përdoruesit (pa prefikin 'përdoruesi:'), adresën IP ose vargun CIDR.
  • IP: çdo adresë IPv4 (më e zakonshmja) ose adresa IPv6.
  • CIDR: you can check a range of IP addresses by appending the CIDR prefix (up to /16 for IPv4 (65,536 addresses) or /48 (1,208,925,819,614,629,174,706,176 addresses) for IPv6). For notation, see Range blocks.
  • XFF: you can check a client IP address provided by X-Forwarded-For headers by appending /xff (for example, 127.0.0.1/xff).
 3. Përzgjidh informacionin që ke nevojë të marrësh.
  • Get IPs: liston adresën/adresat IP të përdorura nga një përdorues.
  • Get edits from IP: liston të gjitha redaktimet e bëra nga një përdorues (i regjistruar ose anonim) apo adresa e tij IP.
  • Get users: liston të gjithë përdoruesit që kanë redaktuar nga e njëjta adresë IP.
 4. Në hapësirën arsyeja, shyp arsyen se pse po kontrolloni të dhënat konfidenciale. Përpiqu ta përshkruash situat me fjalë të pakta (për shëmbull, "cross-wiki") ose jep lidhjen e një vendimi të marrë nga komuniteti. Arsyeja do të ruhet në regjistrin e kontrollit.

Përdorim i avancuar

[Redakto nëpërmjet kodit]

Përdoruesit që përdorin një kompjuter Unix, Linux apo Mac OS X mund të përdorin përveç ndërfaqes së thjeshtë edhe mjete më të specializuar të cilët listohen në faqen metawiki.

Përzgjdhja e kontrolluesve të adresave IP

[Redakto nëpërmjet kodit]

Përzgjedhja e kontrollurëve kryhet nga komuniteti. Për zgjedhjen e tyre mbahet një votim. Kantidati i propzuar/vetëpropozuar duhet të jetë përdorues aktiv, të jetë i besuar nga komuniteti dhe të fitojë të pakën mbështetjen e 70-80% të votave.

Në një wiki pa Komitet Arbitrimi (ArbCom) që plotëson kushtet më sipër, ose kur komuniteti preferon zgjedhje të pavarura, janë të mundura dy mundësi (rasti i Sq.Wikipedia):

 1. Komuniteti duhet të aprovojë checkuser lokalë me konsensus. Për këtëë gjë duhet të ketë lajmërime përkatëse në Kuvend etj. përdoruesi duhet të jetë i njohur me Rregullat e Privatsisë. Pasi ka marrë konsensusin (të paktën 70-80% në votim pro/kundër) e komunitetit lokal, dhe aprovimin e të paktën 25-30 redaktorëve/editorëve, përdoruesi duhet ta listojë veten tek Steward_requests/Permissions me një nyje tek faqja ku është marrë vendimi i komunitetit.
 2. Nëse nuk ka vota të mjaftueshme për të zgjedhur të paktën dy checkusera në një wiki, ajo wiki nuk do/duhet të ketë Checkuser fare. Editorët/redaktorët duhet t’i kërkojnë një Stjuardi që të kontrollojë nëse Përdoruesi X është marioneta e Përdoruesit Y. Për të bërë këtë , mjafton të shtohet kërkesa tek Steward_requests/Checkuser duke listuar përdoruesit në fjalë, që duhen hetuar, dhe duke shpjeguar se përse kërkohet të bëhet kontrolli (me lidhjet përkatëse).

Gjithashtu, duhet konsensusi i komunitetit. Stjuardi do t’i përgjigjet kërkesës nëse këta përdorues X dhe Y janë nga e njëjta IP, nga e njëjta PROXY, nga i njëti rrjet, nga i njëjti shtet, apo komplet pa lidhje me njëri tjetrin. Pa nxjerrë kurrsesi të dhëna mbi IP të e përdoruesve, apo vendndodhjen përkatëse të tyre (Shiko Rregullat e Privatsisë + Diskutimin tek faqja anglisht nga vjen përkthimi)

Kontrolluesi i adresave IP
Aksesi në mjetin e kontrollit të adresave IP
Teknike
 • mw:CheckUser; more detailed description of how the feature works and how to install the extension on one's own wiki.