Jump to content

Besimi apostolik

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Besimi apostolik (lat. Symbolum Apostolorum), është qëndrimi më i hershëm i besimit të krishterë. Përdoret gjerësisht nga shumica e kishave të krishtera për qëllime liturgjikale dhe katekizmore, zakonisht më shumë në kishat e perëndimit, përfshi këtu ritin latinkishës katolike romake, kishën ortodokse, kishën evangjelike, protestante etj.

Emri i Besimit rrjedh nga fakti që, është përbërë nga dymbëdhjetë nyje, më herët besohej se ishte shkruar nga Dymbëdhjetë Apostujt, secili prej tyre mendohet të ketë ndihmuar në vendosjen e një nyjeje nën frymëzimin e Shpirtit të Shenjtë pas Rrëshajëve.

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium Eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad ínferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen.

Πιστεύω εις θεòν πατέρα παντοκράτορα, ποιητην ουρανου και γης. Και εις Ιησουν Χριστòν, υιον αυτου τòν μονογενη, τòν κύριον ημων, τòν συλληφθέντα εκ πνεύματος αγίου, γεννηθέντα εκ Μαρίας της παρθένου, παθόντα επι Ποντίου Πιλάτου, σταυρωθέντα, θανόντα, και ταφέντα, κατελθόντα εις τά κατώτατα, τη τρίτη ημέρα αναστάντα απò των νεκρων, ανελθόντα εις τους ουρανούς, καθεζόμενον εν δεξια θεου πατρος παντοδυνάμου, εκειθεν ερχόμενον κριναι ζωντας και νεκρούς. Πιστεύω εις τò Πνευμα τò Αγιον, αγίαν καθολικην εκκλησίαν, αγίων κοινωνίαν, αφεσιν αμαρτιων, σαρκος ανάστασιν, ζωην αιώνιον. Αμήν. (Triglot Concordia, St. Louis: Concordia Publishing House, 1921, p. 12)

Besoj në Hyjin, Atin e gjithëpushtetshëm, Krijuesin e qiellit e të tokës.

E në Jezu Krishtin, birin e tij një të vetmin, Zotin tonë, i cili u zu për virtyt të Shpirtit Shenjt.

U lind prejVirgjërës Mari, pësoi mundimet nën Poncin Pilat, u vu në Kryq, vdiq e u varros, zbriti në ferr; të tretën ditë u ngjall së vdekuri; u ngjit në qiell,

rri në të djathtë të Hyjit, Atit të gjithëpushtetshëm; andej do të vijë për të gjykuar të gjallët e të vdekurit.

Besoj në Shpirtin Shenjt, Kishën e shenjtë katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, ngjalljen e korpit dhe jetën e pasosur. Amen.

Lidhje të jashtme

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]