Cikli i Ujit

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shko te: navigacion, kërko
Cikli i Ujit

Cikli i Ujit është një proces i vazhdueshëm i qarkullimit të ujërave ne natyre,mbi dhe nen siperfaqen e Tokes. Masa qe ze uji ne natyre qendron konstante pikerisht per arsye te ciklit te ujit,midis hidrosferes dhe atmosferes. Forca lëvizëse e ciklit hidrologjik të ujit është energjia diellore dhe gravitetit. Rrezatimi diellor përcakton shkrirja e borës, akumulimin i borës, avullimi, dhe gravitetit - reshjet, lëvizja e ujërave sipërfaqësorë dhe nëntokësorë. Në ciklin e ujit gjeologjike, shoferëve janë procese tektonike, magmatizmit, metamorphism, sedimentimit.

Nën ciklin hidrologjik ka dy cikle të ujës - i vogël ose cikli i ujit në brendësi të tokës dhe të ciklit të mëdha të ujit. Cikli i ujit të madhe zhvillohet tërësisht mbi oqeane, ndërsa në brendësi është bërë mbi sipërfaqen e thatë. Marrëdhënia mes tyre është me anë: të masave e ajrit dhe rrjedhës e lumit.

Fillimi i ciklit të ujit madh është konsideruar si avullimi i ujit të avullit nga pellgjeve ujore. 448 000 km3 të ujës avullohet. Hapi i ardhshëm është kondensimi në atmosferë. Pjesa e avullit të ujit (412 000 km3) bie në tokë në formën e shiut, dhe e mbetur 36 000 km3 janë transportuar mbi tokë në formën e avullit të ujit.

Në ciklin e vogël të ujit, uji avullohet nga pellgjeve ujore të sipërfaqjës e tokës (72 000 km3). Ajo gjithashtu kondensohen dhe pastaj së bashku me avujt e ujit të kryejë bie si reshje. Pjesë e këtij infiltrate të reshurave në tokë dhe nga derdhja e lumenjëve, derdhet në oqeane dhe dete. Njerzia vazhdojn të ndërhyjnë në ciklin e jetës natyrore dhe luan një rol të rëndësishëm në formimin e saj dhe ekzistencës. Ndërmarrjet industriale të përfshira në ngrohjen e ajrit dhe të avullimit të ujit. Disa nga aktivitetet njerëzore shkelin ciklin e ujit. Shumë shpesh Bizneset janë shkaku i ndotjes qe hedhin mbeturina dhe ndotësve në pellgjet ujëmbledhës. Shtëpiakët dhe ato hedhin ujërave të zeza. Ujërat e zeza janë përgjegjës për zhdukjen e bimëve dhe të kafshëve në jetën e deteve dhe oqeaneve. Shpyllëzimi çon në avullimit pak dhe tharje të rajonit. Pastaj hyjnë në ujërat nëntokësore më pak ujë dhe kjo çon në reduktimin e tyre. Detet janë ndotur nga ato mbeturinat si: ujërave të zeza, nga naftës dhe substancave të tjera të rrezikshme dhe të dëmshme.