Emra pellazgë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Më poshtë është paraqitur lista me emra pelazgë në gjuhën shqipe si dhe shkrimi në latinisht, dhe kuptimi i tyre.

A[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Afërdita (lat.: Aphrodita) me kuptimin Afër dita
 • Agora (lat.: Agoras) me kuptimin (Shesh prej guri) Asht gur
 • Akea (lat.:Achaea) ) me kuptimin A ke
 • Arbana (lat.:Arbana) me kuptimin Arë bana.
 • Arbëri (lat.: Arbëri) me kuptimin Arë bëri.
 • Arkeleu / Arçel (lat.: Archelaus) me kuptimin Arë ke le / Arë çel.
 • Artemis (lat.: Artemis) me kuptimin Arë themi -s.
 • Atamene (lat.: Athamanes) me kuptimin A thamë ne?
 • Athina (Perëndi e diturisë) (lat.: Athena) me kuptimin (A thina / thena? At hena=Zoti aferdita?

B[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Bukefali (lat.: Bucephalus) me kuptimin Bukë falës.
 • Bylis (lat.: Byllis) me kuptimin Pylli.By lis,,Byy=Mbush edhe Lis=Mbush me lisa...??

D[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Dea (lat.: Dea) me kuptimin (Dhea (Dheja, Dheu).
 • Demetër (lat.: Demeter) me kuptimin Dhe mitër.
 • Desareti (lat.: Dessareti) me kuptimin Deshë are -ti.
 • Drumodi (lat.: Drymodes) me kuptimin Dru madh.Dru modi=dru i vjeter??? Moda e sotme=koha e sotme..

E[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Edesha (qytet) (lat.: Edessa) me kuptimin E desha / Deshë-a.
 • Efesi (lat.: Ephesus) me kuptimin Është veshi.
 • Efesian (lat.: Ephesian) me kuptimin Është vesh-jan...Besimtar,fetar.Fisnor..
 • Egnatia (lat.: Egnatia) me kuptimin E njatia (zgjatia).
 • Eleutheri (lat.: Eleutherius) me kuptimin E leu dheri.
 • Epiri (lat.: Epirus) me kuptimin E pira.E pirros=Piratat.
 • Eskili (lat.: Aeschylus) me kuptimin E shkeli.
 • Eskulapi (Perëndi e mjeksisë) (lat.: Aesculapius) me kuptimin E shkula pi.

F[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Ftia (lat.: Phthia) me kuptimin Dhia.

G[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Gigae (lat.: Gygaea) me kuptimin Gji gja.
 • Gulam (lat.: Gulam) me kuptimin Ku lamë?

H[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Hera (lat.: Hera) me kuptimin Era.
 • Himeti (lat.: Hymettus) me kuptimin Hi mbeti.
 • Hipia (lat.: Hippias) me kuptimin I pi (pirë).

I[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Isa (lat.: Issa) me kuptimin Isha.
 • Itaka (lat.: Ithaca) me kuptimin I thaka.

K[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Kalsidika (lat.: Chalcidice) me kuptimin Kalë si dhi ka.
 • Karano (lat.: Karano) me kuptimin Ka ranë / rërë.
 • Kasandra (lat.: Cassandra) me kuptimin Kasha /kesha /kisha andrra.
 • Kavalla (Port detar në Greqi) (lat.: Cavallo) me kuptimin Ka valë.ka munsi por veshtir te kete kallema, prej te cilit ndertohet kavalli=Fyelli. Ato gjinden ne liqej e kneta, jo ne uj te krypur..
 • Kos (ishull) (lat.: Cos) me kuptimin Kos.

L[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Lisus Lissus (lat.Lisus Lissus) me kuptimin Lesh / Lis.

M[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Mallakastra (lat.: Mallakastra) me kuptimin Mal kashtër.
 • Mendoçino (lat.: Mendocino) me kuptimin Mendo çin / kë.
 • Menelau (lat.: Menelaus) me kuptimin Me ne leu.
 • Mikena (lat.: Mycenae) me kuptimin Mik kena.
 • Molosi (lat.: Molossia) me kuptimin Mbolle shi.

P[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Pegas (lat.: Pegasus) me kuptimin Pe gja (gjë)?
 • Pela (lat.: Pella) me kuptimin Pela.
 • Pellazg (lat.: Pelasgian) me kuptimin pjellas.
 • Penelopa (lat.: Penelope) me kuptimin Pen (Pend) e lopë.
 • Perdika (lat.: Perdiccas) me kuptimin Për dikë.
 • Persefoni (lat.: Persephone) me kuptimin Përse vonë.
 • Perseu (lat.: Perseus) me kuptimin Përse
 • Pirro (lat.: Pyrrhus) me kuptimin Burri.
 • Pitian (lat.: Pythian) me kuptimin Pi ti, janë.
 • Poseidon (lat.: Poseidon) me kuptimin Po, se i don.
 • Potidea (lat.: Potidaea) me kuptimin Po te dhea
 • Priam (Mbreti i Trojës) (lat.: Priam) me kuptimin Prij jam / Prijes jam.

S[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Salamina (lat.: Salamis) me kuptimin Sa lamë?
 • Simois (lat.: Simois) me kuptimin Si mua ish.
 • Skae (lat.: Scaea) me kuptimin Skae / Skaj.
 • Skamandër (lat.: Scamander) me kuptimin S’kam andërr.
 • Strimon (lat.: Strymon) me kuptimin Shtrim.

T[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Detis (Perëndi e detit) (lat.: Thetis) me kuptimin Deti.
 • Thesalia (lat.: Thessaly) me kuptimin Thesa li-ni.
 • Tiranët (lat.: Tyrants) me kuptimin Të rëndët.
 • Tire (lat.: Tyre) me kuptimin Tirë.
 • Trakë (lat.: Thrace) me kuptimin Trokë (tokë, dhe).

Z[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Zeus (lat.: Zeus) me kuptimin Zë.