Feja në Arabinë Saudite

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Islami është religjioni i Arabisë Saudite dhe ligjet e vet shtetit kërkojnë që të gjithë banorët të jenë mysliman. Predikimi i religjioneve të tjera në publik përveç Islamit është i ndaluar. Çdo jomysliman që kërkon nacionalitet të Arabisë Saudite duhet të konvertohet në Islam.

Pelegrinët në Haxh dhe QabeMeke.