Jump to content

Kryeministri i Gjeorgjisë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

 

Kryeministri i Gjeorgjisë është kreu i qeverisë dhe shefi ekzekutiv i Gjeorgjisë.

Në Gjeorgji,presidenti luan kryesisht një rol ceremonial dhe figurativ si kryetar shteti.Ndërsa pushteti ekzekutiv i është dhënë Qeverisë,e udhëhequr nga Kryeministri.Kryeministri është pika qendrore e pushtetit ekzekutiv në Gjeorgji.Ai organizon,drejton dhe kontrollon funksionimin e Qeverisë,firmosur aktet e saj ligjore. Kryeministri ka gjithashtu kompetencën për të emëruar dhe shkarkuar ministrat në kabinet.Në marrëdhëniet me jashtë,Kryeministri përfaqëson Gjeorgjinë dhe përfundon traktatet ndërkombëtare në emër të shtetit.Ai është përgjegjës për aktivitetet e Qeverisë përpara Parlamentit,duke siguruar llogaridhënien e pushtetit ekzekutiv ndaj legjislativit.Kjo strukturë kushtetuese e pushteteve i jep Kryeministrit një rol kyç në qeverisjen e vendit,duke bashkërenduar dhe drejtuar funksionet e Qeverisë në mënyrë të përgjegjshme ndaj Parlamentit dhe publikut gjeorgjian.

Kryeministri i Gjeorgjisë propozohet nga partia politike që ka arritur rezultatet më të mira në zgjedhjet parlamentare.Kjo siguron që Kryeministri të ketë mbështetjen e shumicës në Parlament.Konkretisht, Irakli Kobakhidze u emërua si Kryeministër më 2 shkurt 2024, pasi partia qeverisëse Ëndrra Gjeorgjiane fitoi zgjedhjet. Qeveria e tij pastaj u miratua nga Parlamenti më 8 shkurt 2024,duke i dhënë Kobakhidze mandatin për të udhëhequr Ekzekutivin.Ky proces i emërimit dhe miratimit të Kryeministrit garanton që udhëheqësi i Qeverisë të ketë mbështetjen e shumicës parlamentare, duke mundësuar një qeverisje të qëndrueshme dhe efektive të vendit. Kjo strukturë e pushteteve e bën Kryeministrin përgjegjës para Parlamentit, duke i dhënë kësaj të fundit rol mbikëqyrës mbi ekzekutivin.

 

Historia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Zyra e Kryeministrit në Gjeorgji ka një histori të gjatë që nga shpallja e pavarësisë së vendit në 1918. Kjo pozitë u prezantua fillimisht në atë kohë, por u shfuqizua me ardhjen e sovjetikëve në 1921.Gjeorgjia e sapopavarësuar e rivendosi pozicionin e Kryeministrit në 1991, por ai u shfuqizua de facto pas grushtit të shtetit në 1992 dhe ligjërisht në Kushtetutën e 1995.Zyra e Kryeministrit u rifut përsëri në amendamentet kushtetuese të vitit 2004 dhe më pas u modifikua disa herë deri në 2018, duke forcuar rolin dhe kompetencat e tij.Kjo histori e gjatë dhe e ndërlikuar tregon se instituti i Kryeministrit është një element qendror i sistemit politik gjeorgjian, edhe pse pozicioni i tij ka pësuar ndryshime gjatë periudhave të tranzicionit dhe ndryshimeve kushtetuese në vend.

Në periudhën e Presidentit Saakashvili, Kryeministri ishte kryesisht një këshilltar i Presidentit, ndërsa Presidenti ushtronte shumicën e kompetencave ekzekutive.Megjithatë, amendamentet kushtetuese të viteve 2012 dhe 2018 transformuan Gjeorgjinë në një republikë parlamentare, duke eliminuar kompetencat ekzekutive të Presidentit dhe duke i transferuar ato tek Kryeministri.Ky ndryshim i rëndësishëm në strukturën e pushteteve, duke vendosur Kryeministrin si udhëheqësin kryesor të ekzekutivit, pasqyron një lëvizje drejt një sistemi më parlamentar të qeverisjes në Gjeorgji. Kjo mund të ketë ndikim të rëndësishëm në dinamikën e marrëdhënieve institucionale dhe proceset e vendimmarrjes në nivel qeveritar.

Kualifikimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ligji në Gjeorgji nuk lejon që një person që është njëkohësisht shtetas i një vendi tjetër përveç Gjeorgjisë të mbajë postin e Kryeministrit.Kjo dispozitë ligjore siguron që udhëheqësi ekzekutiv i vendit të jetë plotësisht i angazhuar ndaj Gjeorgjisë dhe interesave të saj kombëtare, pa asnjë konflikt potencial lojaliteti.Kjo kriter ekskluziviteti të shtetësisë gjeorgjiane për Kryeministrin është një standard i zakonshëm për pozicionet kyçe qeveritare në shumë vende, për të garantuar pavarësinë dhe integritetin e institucioneve të vendit.

Emërimi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Procesi fillon me propozimin e Kryeministrit nga partia politike që ka fituar zgjedhjet parlamentare. Ky kandidat dhe ekipi i tij ministror duhet pastaj të fitojnë votën e besimit të Parlamentit.Pas kësaj, Presidenti ka afat 2 ditësh për ta emëruar zyrtarisht Kryeministrin. Nëse Presidenti nuk e bën këtë brenda afatit, emërimi ndodh automatikisht.Në rast se votëbesimi parlamentar nuk kalon, Presidenti duhet të shpërndajë Kuvendin dhe të shpall zgjedhje të parakohshme brenda 2-3 javëve.Kjo procedurë e qartë dhe e përcaktuar mirë ligjërisht, që përfshin kontrollin e Parlamentit por edhe rolin e Presidentit, ilustron një sistem të balancuar të pushteteve në Gjeorgji.

Funksione[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Kryeministri është udhëheqësi i Qeverisë dhe është përgjegjës për funksionimin e saj dhe emërimin/shkarkimin e ministrave. Ai luan një rol kyç në udhëheqjen e aktiviteteve qeveritare.Gjithashtu, Kryeministri është i përgjegjshëm para Parlamentit, duke treguar lidhjen e ngushtë mes ekzekutivit dhe legjislativit në sistemin parlamentar të Gjeorgjisë.Një aspekt tjetër i rëndësishëm është se Kryeministri nënshkruan aktet ligjore të Qeverisë dhe kundërfirmos disa akte të Presidentit. Kjo tregon se ka një mekanizëm të balancimit të pushteteve, me Kryeministrin që mund të kontestojë vendimet e Presidentit.Në tërësi, ky pozicion i fuqishëm i Kryeministrit, me autoritet të gjerë ekzekutiv dhe lidhje të forta me Parlamentin, ilustron rolin qendror që luan ky zyrtar në qeverisjen e Gjeorgjisë si republikë parlamentare.

Kryeministri ka të drejtë të përdorë Forcat e Mbrojtjes pa miratimin e Parlamentit gjatë gjendjes së luftës. Kjo i jep atij autoritet të drejtpërdrejtë mbi forcat ushtarake në rrethana të jashtëzakonshme.Gjatë ligjit ushtarak, Kryeministri bëhet anëtar i Këshillit Kombëtar të Mbrojtjes, një organ këshillimor i kryesuar nga Presidenti. Kjo strukturë ofron bashkëpunim midis ekzekutivit dhe kreut të shtetit në çështjet e sigurisë.Përbashkësia është se edhe pse Presidenti është zyrtarisht komandanti suprem, menaxhimi praktik i ushtrisë ndodh nën udhëheqjen e Qeverisë dhe Kryeministrit.Kjo gjë tregon se, pavarësisht pozicionit kushtetues të Presidentit, Kryeministri ka autoritet dhe kontroll të drejtpërdrejtë mbi forcat e armatosura, që i jep atij rol qendror në çështjet e mbrojtjes kombëtare.

Kryeministri është edhe kreu i Këshillit të Sigurisë Kombëtare.

Lista e zyrtarëve[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Republika Demokratike e Gjeorgjisë (1918-1921)[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Kryetar i Qeverisë (1918-1921)[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

No. Portrait Name

(born–died)
Term of office Political party Elected Ref.
Took office Left office Time in office
1 Noe Ramishvili

(1881–1930)
26 May 1918 24 June 1918  29 days Social Democratic Party of Georgia
2 Noe Zhordania

(1868–1953)
24 June 1918 18 March 1921  2 years, 267 days Social Democratic Party of Georgia 1919

Republika Socialiste Sovjetike e Gjeorgjisë (1921–1991)[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Kryetarët e Këshillit të Komisarëve Popullorë (1921-1946)[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

No. Portrait Name

(born–died)
Term of office Political party Elected Ref.
Took office Left office Time in office
1 Polikarp Mdivani

(1887–1937)
7 March 1922 19 April 1922  43 days style="background:#D40000

" |

Communist Party of Georgia
2 Sergey Kavtaradze

(1885–1971)
19 April 1922 21 January 1923  277 days style="background:#D40000

" |

Communist Party of Georgia
3 Shalva Eliava

(1883–1937)
21 January 1923 14 June 1927  4 years, 144 days style="background:#D40000

" |

Communist Party of Georgia
4 Lavrenty Kartvelishvili

(1890–1938)
14 June 1927 7 June 1929  1 year, 358 days style="background:#D40000

" |

Communist Party of Georgia
5 Filipp Makharadze

(1886–1941)
1 June 1929 20 January 1931  1 year, 233 days style="background:#D40000

" |

Communist Party of Georgia
6 Levan Sukhishvili

(?-?)
20 January 1931 22 September 1931  245 days style="background:#D40000

" |

Communist Party of Georgia
7 German Mgaloblishvili

(?–1937)
22 September 1931 9 July 1937  5 years, 290 days style="background:#D40000

" |

Communist Party of Georgia
8 Valerian Bakradze

(1901–1971)
9 July 1937 15 April 1946  8 years, 280 days style="background:#D40000

" |

Communist Party of Georgia 1938

Kryetarët e Këshillit të Ministrave (1946–1991)[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

No. Portrait Name

(born–died)
Term of office Political party Elected Ref.
Took office Left office Time in office
8 Valerian Bakradze

(1901–1971)
15 April 1946 26 March 1947  345 days style="background:#D40000

" |

Communist Party of Georgia
9 Zakhary Chkhubianishvili [ka]

(1903–?)
26 March 1947 6 April 1952  5 years, 11 days style="background:#D40000

" |

Communist Party of Georgia 1947
10 Zakhary Ketskhoveli

(1902–1970)
6 April 1952 16 April 1953  1 year, 10 days style="background:#D40000

" |

Communist Party of Georgia 1951
(8) Valerian Bakradze

(1901–1971)
16 April 1953 20 September 1953  157 days style="background:#D40000

" |

Communist Party of Georgia
11 Givi Javakhishvili

(1912–1985)
21 September 1953 17 December 1975  22 years, 88 days style="background:#D40000

" |

Communist Party of Georgia 1955

1959

1963

1967

1971
12 Zurab Pataridze

(1928–1982)
17 December 1975 5 June 1982  6 years, 170 days style="background:#D40000

" |

Communist Party of Georgia 1975

1980
13 Dmitry Kartvelishvili [ru]

(1927–2009)
2 July 1982 12 April 1986  3 years, 284 days style="background:#D40000

" |

Communist Party of Georgia
15 Otar Cherkezia [ru]

(1933–2004)
12 April 1986 29 March 1989  2 years, 351 days style="background:#D40000

" |

Communist Party of Georgia 1985
16 Zurab Chkheidze [ru]

(1930–2007)
29 March 1989 14 April 1989  16 days style="background:#D40000

" |

Communist Party of Georgia
17 Nodari Chitanava [ru]

(born 1935)
14 April 1989 15 November 1990  1 year, 215 days style="background:#D40000

" |

Communist Party of Georgia
18 Tengiz Sigua

(1934–2020)
15 November 1990 18 August 1991  276 days style="background:#DCDCDC

" |

Independent 1990

Gjeorgjia (që nga viti 1991)[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Kryeministër (1991–1995)[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

No. Portrait Name

(born–died)
Term of office Political party Elected Ref.
Took office Left office Time in office
Murman Omanidze

(1938–2020)

acting
18 August 1991 23 August 1991  5 days style="background:#DCDCDC

" |

Independent
1 Besarion Gugushvili

(born 1945)
23 August 1991 6 January 1992[a]  136 days style="background:#BA2B27

" |

Round Table—Free Georgia
2 Tengiz Sigua

(1934–2020)
6 January 1992 6 August 1993  1 year, 212 days style="background:#DCDCDC

" |

Independent 1992
Eduard Shevardnadze

(1928–2014)

acting
6 August 1993 20 August 1993  14 days style="background:#DCDCDC

" |

Independent
3 Otar Patsatsia

(1929–2021)
20 August 1993 5 October 1995  2 years, 46 days style="background:#DCDCDC

" |

Independent

Ministër i Shtetit (1995–2004)[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

No. Portrait Name

(born–died)
Term of office Political party Ref.
Took office Left office Time in office
1 Niko Lekishvili

(born 1947)
8 December 1995 26 July 1998  2 years, 230 days style="background:#231577

" |

Union of Citizens of Georgia
2 Vazha Lortkipanidze

(born 1949)
31 July 1998 11 May 2000  1 year, 285 days style="background:#231577

" |

Union of Citizens of Georgia
3 Giorgi Arsenishvili

(1942–2010)
11 May 2000 21 December 2001  1 year, 224 days style="background:#231577

" |

Union of Citizens of Georgia
4 Avtandil Jorbenadze

(born 1951)
21 December 2001 7 November 2003  1 year, 321 days style="background:#231577

" |

Union of Citizens of Georgia
5 Zurab Zhvania

(1963–2005)
7 November 2003 17 February 2004  102 days style="background:#BC0000

" |

United National Movement

Kryeministër (2004–tani)[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

No. Portrait Name

(born–died)
Term of office Political party Elected Government(s) Ref.
Took office Left office Time in office
4 Zurab Zhvania

(1963–2005)
17 February 2004 3 February 2005  352 days style="background:#BC0000

" |

United National Movement 2004 Zhvania
Mikheil Saakashvili

(born 1967)

acting
3 February 2005 17 February 2005  14 days style="background:#BC0000

" |

United National Movement Zhvania [1]
5 Zurab Noghaideli

(born 1964)
17 February 2005 16 November 2007  2 years, 272 days style="background:#BC0000

" |

United National Movement Noghaideli
Giorgi Baramidze

(born 1968)

acting
16 November 2007 22 November 2007  6 days style="background:#BC0000

" |

United National Movement Noghaideli
6 Lado Gurgenidze

(born 1970)
22 November 2007 1 November 2008  345 days style="background:#DCDCDC

" |

Independent Gurgenidze
7 Grigol Mgaloblishvili

(born 1973)
1 November 2008 6 February 2009  97 days style="background:#DCDCDC

" |

Independent 2008 Mgaloblishvili
8 Nika Gilauri

(born 1975)
6 February 2009 4 July 2012  3 years, 149 days style="background:#DCDCDC

" |

Independent Gilauri
9 Vano Merabishvili

(born 1968)
4 July 2012 25 October 2012  113 days style="background:#BC0000

" |

United National Movement Merabishvili
10 Bidzina Ivanishvili

(born 1956)
25 October 2012 20 November 2013  1 year, 26 days style="background:#27509C

" |

Georgian Dream 2012 Ivanishvili
11 Irakli Garibashvili

(born 1982)
20 November 2013 30 December 2015  2 years, 40 days style="background:#27509C

" |

Georgian Dream Garibashvili I
12 Giorgi Kvirikashvili

(born 1967)
30 December 2015 26 November 2016  2 years, 165 days rowspan="2" style="background:#27509C

" |

Georgian Dream Kvirikashvili I
26 November 2016 30 June 2018 2016 Kvirikashvili II
13 Mamuka Bakhtadze

(born 1982)
20 June 2018 2 September 2019  1 year, 74 days style="background:#27509C

" |

Georgian Dream Bakhtadze
14 Giorgi Gakharia

(born 1975)
8 September 2019 24 December 2020  1 year, 163 days rowspan="2" style="background:#27509C

" |

Georgian Dream Gakharia I
24 December 2020 18 February 2021 2020 Gakharia II
Maya Tskitishvili

(born 1974)
18 February 2021 21 February 2021  4 days style="background:#27509C

" |

Georgian Dream [1] Arkivuar 27 shtator 2023 tek Wayback Machine
15 Irakli Garibashvili

(born 1982)
22 February 2021 29 January 2024  2 years, 341 days style="background:#27509C

" |

Georgian Dream Garibashvili II
16 Irakli Kobakhidze

(born 1978)
8 February 2024 Incumbent  99 days style="background:#27509C

" |

Georgian Dream Kobakhidze

Afati kohor[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Irakli KobakhidzeMaya TskitishviliGiorgi GakhariaMamuka BakhtadzeGiorgi KvirikashviliIrakli GaribashviliBidzina IvanishviliVano MerabishviliNika GilauriGrigol MgaloblishviliLado GurgenidzeGiorgi BaramidzeZurab NoghaideliMikheil SaakashviliZurab ZhvaniaAvtandil JorbenadzeGiorgi ArsenishviliVazha LortkipanidzeNiko LekishviliOtar PatsatsiaEduard ShevardnadzeBesarion GugushviliMurman OmanidzeTengiz SiguaNodari ChitanavaZurab ChkheidzeOtar CherkeziaDmitry KartvelishviliZurab PataridzeGivi JavakhishviliZakhary KetskhoveliZakhary ChkhubianishviliValerian BakradzeGerman MgaloblishviliLevan SukhishviliFilipp MakharadzeLavrenty KartvelishviliShalva EliavaSergey KavtaradzePolikarp MdivaniNoe ZhordaniaNoe Ramishvili
Irakli KobakhidzeMaya TskitishviliGiorgi GakhariaMamuka BakhtadzeGiorgi KvirikashviliIrakli GaribashviliBidzina IvanishviliVano MerabishviliNika GilauriGrigol MgaloblishviliLado GurgenidzeGiorgi BaramidzeZurab NoghaideliMikheil SaakashviliZurab ZhvaniaAvtandil JorbenadzeGiorgi ArsenishviliVazha LortkipanidzeNiko LekishviliOtar PatsatsiaEduard ShevardnadzeBesarion GugushviliMurman OmanidzeTengiz SiguaNodari ChitanavaZurab ChkheidzeOtar CherkeziaDmitry KartvelishviliZurab PataridzeGivi JavakhishviliZakhary KetskhoveliZakhary ChkhubianishviliValerian BakradzeGerman MgaloblishviliLevan SukhishviliFilipp MakharadzeLavrenty KartvelishviliShalva EliavaSergey KavtaradzePolikarp MdivaniNoe ZhordaniaNoe Ramishvili
  1. ^ Prime Minister of the rebel government at Zugdidi 24 September—6 November 1993

Referime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

https://www.transparency.ge/sites/default/files/labor-remuneration.pdf [bare URL PDF]

Georgia (country) Ruling party congress elects outgoing PM as new Chair, nominates replacement

https://agenda.ge/en/news/2024/343