Jump to content

Leksikologjia

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Leksikologjia është degë e gjuhësisë që studion fjalët (leksikun) e një gjuhe. Kjo mund të përfshijë natyrën e tyre dhe funksionin si simbol, [1] i tyre do të thotë, marrëdhënien e kuptimit të tyre me epistemologjinë në përgjithësi, dhe rregullat e përbërjes së tyre nga elementet më të vogla (morfemat dhe fonemat si njësi themelore të tingullit). Leksikologjia gjithashtu përfshin marrëdhënie midis fjalëve, të cilat mund të përfshijnë semantikën, derivimin, përdorimin dhe dallimet sociolinguistike si dhe çdo çështje tjetër të përfshirë në analizimin e tërë leksikut të një gjuhe.

Termi për herë të parë u shfaq në vitet 1970, megjithëse kishte leksikologë në thelb përpara se të shpallej termi. Leksikologjia kompjuterike është një fushë e ndërlidhur (në të njëjtën mënyrë siç është e ndërlidhur gjuhësia llogaritëse me gjuhësinë) që merret me studimin llogaritës të fjalorëve dhe përmbajtjes së tyre.

Një shkencë shumë e ndërlidhur me leksikologjinë është leksikografia, e cila studion edhe fjalët, por kryesisht në raport me fjalorët - ajo ka të bëjë me përfshirjen e fjalëve në fjalorë dhe nga ky këndvështrim edhe në tërë leksikun. Ndonjëherë leksikografia konsiderohet të jetë një pjesë ose një degë e leksikologjisë, por që në fakt, vetëm leksikologët që merren me përgatitjen e fjalorëve janë leksikografë në kuptimin e plotë të kësaj fjale. Disa e konsiderojnë këtë si një dallim mes teorisë dhe praktikës.

Etimologjia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Fjala "leksikologji" rrjedh nga gjuha greke leksikon λεξικόν, nga λεξικός lexikos, "prej ose për fjalë", [2] nga λέξις lexis, "fjalim", "fjalë" [3] (nga ana e fjalës lego "të thuash", "të flasësh" [4] ) dhe -λογία -logia, "studimi i", një prapashtesë e rrjedhur nga λόγος logos, ndër të tjera që do të thotë "fjalim, oration, ligjërim, citim, studim, llogaritje, arsye", [5] si dhe nga λέξη.

Shih edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Referimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. ^ Willard Van Orman Quine, Word and Object, 1960.
 2. ^ λεξικός, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek–English Lexicon, on Perseus Digital Library
 3. ^ λέξις, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek–English Lexicon, on Perseus Digital Library
 4. ^ λέγω, Henry George Liddell, Robert Scott, An Intermediate Greek–English Lexicon, on Perseus Digital Library
 5. ^ λόγος, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek–English Lexicon, on Perseus Digital Library

Bibliografia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Lexicology/Lexikologie: International Handbook on the Nature and Structure of Words and Vocabulary/Ein Internationales Handbuch Zur Natur and Struktur Von Wortern Und Wortschatzen, Vol 1. & Vol 2. (Eds. A. Cruse et al.)
 • Words, Meaning, and Vocabulary: An Introduction to Modern English Lexicology, (ed. H. Jackson);  ISBN 0-304-70396-6
 • Toward a Functional Lexicology, (ed. G. Wotjak);  ISBN 0-8204-3526-0
 • Lexicology, Semantics, and Lexicography, (ed. J. Coleman);  ISBN 1-55619-972-4
 • English Lexicology: Lexical Structure, Word Semantics & Word-formation,(Leonhard Lipka.);  ISBN 978-3-8233-4995-2
 • Outline of English Lexicology , (Leonhard Lipka.);  ISBN 3-484-41003-5