Gjuhësia

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shko te: navigacion, kërko

Linguistika, apo Gjuhësia është shkenca që e studjon gjuhën njerëzore, shkencëtari që merret me të quhet linguist ose gjuhëtar. Ajo ndahet në degë të shumta disa nga më të rëndësishmet janë:

  • Fonetika : studion zërat që i prodhon aparati i të folurit ;
  • Fonologjia : studion fonemat e një gjuhe ;
  • Morfologjia studion strukturën e brendshme të fjalëve ;
  • Leksikologjia : studion fjalorin e një gjuhë ;
  • Sintaksa : studion kombinimin e fjalëve në fjali ;
  • Semantika : studion kuptimin dhe domethënien e fjalëve dhe fjalive ;
  • Stilistika : studion zhvillimin e diskursit në raport me kontekstin ;

metrika<studion metrin e vargjeve brenda nje vepre