Jump to content

Fonologjia

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Fonologjia është një degë e gjuhësisë që ka të bëjë me organizimin sistematik të tingujve në gjuhë. Ai tradicionalisht është përqendruar kryesisht në studimin e sistemeve të fonemave në gjuhë të veçanta (dhe për këtë arsye quhej edhe fonemikë ose fonematikë), por gjithashtu mund të mbulojë çdo analizë gjuhësore ose në një nivel nën fjalën (duke përfshirë rripin, fillimin dhe rime, gjeste artikuluese, karakteristika artikulatore, mora, etj.) ose në të gjitha nivelet e gjuhës ku shëndeti konsiderohet i strukturuar për përcjelljen e kuptimit gjuhësor.

Fonologjia gjithashtu përfshin studimin e gjuhëve ekuivalente jo-orale si ASL ose gjuhë të tjera të shenjave.