Përshkrimi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi ose deskripsioni është një model që paraqet një fjalë, figurë, person, situatë ose një seri të ngjarjeve. Ajo është njëra nga katër shprehjet retorike (e njohur edhe si mënyra e diskursit), së bashku me shpjegimin, argumentimin, dhe tregimin. Secili modalitet retorik shprehet me një shumëllojshmëri të formave dhe qëllimeve. Edhe vet akti i përshkrimit është i lidhur me definicionin e tij sipas të cilit përshkrimi është edhe një mënyrë ose formë e shprehjes për të transmetuar një përfytyrim ose veçori të një dukurie.[1]

Përshkrimi në filozofi[edit | edit source]

Në filozofi, natyra e përshkrimit ka qenë një çështje me rëndësi në trajtimet klasike të filozofit anglez Bertrand Russell.[2]

Shih edhe[edit | edit source]

Referime[edit | edit source]

  1. ^ Sikos, Leslie F. (2017). Description Logics in Multimedia Reasoning. Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-54066-5.  978-3-319-54066-5.
  2. ^ Ludlow, Peter (2007). Descriptions. Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Literatura[edit | edit source]

  • Sikos, Leslie F. (2017). Description Logics in Multimedia Reasoning. Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-54066-5.  978-3-319-54066-5.
  • Rozakis, Laurie (2003). The Complete Idiot's Guide to Grammar and Style, 2nd Edition.. Alpha. ISBN 978-1-59257-115-4978-1-59257-115-4
  • Marshall, Evan (1998). The Marshall Plan for Novel Writing. Cincinnati, OH: Writer's Digest Books. ff. 143–165.  1-58297-062-9.
  • Morrell, Jessica Page (2006). Between the Lines: Master the Subtle Elements of Fiction Writing. Cincinnati, OH: Writer's Digest Books. f. 127.  978-1-58297-393-7.
  • Polking, Kirk (1990). Writing A to Z. Cincinnati, OH: Writer's Digest Books.  0-89879-435-8.
  • Selgin, Peter (2007). By Cunning & Craft: Sound Advice and Practical Wisdom for fiction writers. Cincinnati, OH: Writer's Digest Books. f. 38.  978-1-58297-491-0.

Lidhje të jashtme[edit | edit source]